Udvikling af geoparken

Foto:VisitLangeland&Geopark Det Sydfynske Øhav

Projekter udvikler geoparken

En af sekretariatets vigtigste funktioner er at understøtte projektudvikling. Aktiviteterne i geoparken er imidlertid drevet af et stort netværk af samarbejdspartnere blandt virksomheder, foreninger samt uddannelses- og kulturinstitutioner. Man kan sige, at geoparken er summen af alle de gode initiativer og projekter, som realiseres på tværs af hele området. Her kan du læse om en række nyskabende projekter, gennemført over mange år i samarbejde med lokale partnere.

Seks indsatsområder har fokus

I sekretariatet arbejder vi inden for seks indsatsområder, som er delvist overlappende. Fælles for dem alle er, at de taler ind i FN’s Verdensmål og UNESCO’s fokusområder for geoparker. På tværs af områderne lægger vi vægt på lokalt samarbejde og inddragelse, formidling og kommunikation, løbende evaluering, samt nationalt og internationalt samarbejde. 

1. Geologi og natur

Vi arbejder for, at områdets geologiske værdier og lokaliteter beskyttes, samtidig med at det lokale kendskab til og stolthed omkring landskabet og naturen styrkes.

2. Undervisning

Sammen med skoleforvaltningerne udvikler vi en bred vifte af undervisningsaktiviteter for at øge viden, nysgerrighed og en følelse af ansvar for vores landskab, natur og kultur.

3. Aktivt udeliv

Vi understøtter projekter, der med sans for både benyttelse og beskyttelse udvider aktivitetsmulighederne og gør naturen tilgængelig for både borgere og gæster.

4. Geoturisme

Den turisme, vi tiltrækker, skal medvirke til at opretholde og forbedre vores særlige geografiske karakter, miljø, arv, æstetik, kultur og være til gavn for, og engagere, lokalsamfundet.

5. Kunst og kulturhistorie

Vi skaber aktiviteter, samarbejder og formidlingstiltag, der understøtter den levende kulturscene for at dyrke, udfordre og forny områdets særlige traditioner og kulturarv.

6. Forskning

Forskningen er helt afgørende for geoparken, fordi den gør os klogere på vores verden, og hvordan vi udvikler og indretter os mest hensigtsmæssigt og bæredygtigt.

Flere projekter