©  Foto:

Projekt: Nationalparkundersøgelsen

Projektbeskrivelse: Naturturisme I/S havde et ønske om, at Det Sydfynske Øhav med kvalitetsstemplet ’Nationalpark’ fik en markant og tydelig profil, som attraktiv kystdestination.

Kort fortalt

Naturturisme I/S havde et ønske om, at Det Sydfynske Øhav med kvalitetsstemplet ’Nationalpark’ fik en markant og tydelig profil, som en af landets mest attraktive kystdestinationer for den kvalitetsbevidste og oplevelsessøgende turist. Dette med inddragelse og aktivering af lokalbefolkningen.

Profilen og de mange oplevelsestilbud skulle endvidere tiltrække ressourcestærke tilflyttere, der styrker yderområdets vidensniveau og vækstpotentiale.

Læs mere om projektet og dets resultater på hjemmesiden.

Projekt afleveret i 2013

Projektsum: 11,1 mio. dkr.

Projektet blev støttet af:

  • Nordea Fonden 
  • Friluftsrådet
  • Faaborg-Midtfyn Kommune 
  • Ærø Kommune 
  • Langeland Kommune 
  • Svendborg Kommune