Dreng undersøger sten under lup
Undervisning i det fri

Undervisning i naturen

Foto:Geopark Det Sydfynske Øhav&Geopark Det Sydfynske Øhav

Undervisningsforløb om geoparken

Udvikling af undervisningsaktiviteter målrettet alle aldersgrupper er en højt prioriteret indsats i Geopark Det Sydfynske Øhav. Arbejdet foregår i en løbende udviklingsproces, hvor eksisterende og nye samarbejdspartnere, der beskæftiger sig med undervisning, er involveret som aktive medskabere. 

Autentiske læringsmiljøer

Alle undervisningsaktiviteter i geoparken foregår i autentiske læringsmiljøer. Undervisningen skal ud af det lille klasselokale og ud i det store læringsrum, som geoparken er. Det betyder, at undervisningen foregår i det lokale miljø, så som i skoven, ved kysten, på museerne, på et landbrug eller i en lokal virksomhed.. Der er fokus på, at eleverne får kendskab til eget nærområde. Referencen til lokalområdet er afgørende for, at eleverne får øget deres kendskab til, hvordan landskab, natur og mennesker er forbundet, og at de identificerer sig som en del af det. Det er den grønne dannelse, der er forudsætningen for at forstå, hvordan vi skaber en bæredygtig verden, så der er håb og handlemuligheder– lokalt som globalt.

Øhavet – det druknede istidslandskab

Geopark-sekretariatet har i samarbejde med skoleforvaltningerne i geoparkens fire kommuner og Center for Undervisningsmidler udviklet undervisningsmaterialet Øhavet – Det druknede istidslandskab til grundskolen. Materialet består af tre undervisningsforløb og en animationsfilm, der fortæller om Øhavets dannelse og den kulturhistoriske udvikling frem til i dag. Materialet er afprøvet på skolerne og efterfølgende tilpasset på baggrund af lærernes anbefalinger. Det er et vigtigt udviklingsprincip, at lærere og pædagoger er medskabere af geoparkens undervisningsaktiviteter. 

De tre emner i undervisningsmaterialet er:

  • 1.-3. klassetrin: Hvad er ler? Og hvad kan man bruge det til?
  • 4.-6. klassetrin: Landskabets dannelse. Hvordan er landskabet blevet til?
  • 7.- 9. klassetrin: Klimaforandringer før og nu. Havstigninger i Øhavet og deres betydning for mennesket.

Alle tre forløb i Øhavet – Det druknede istidslandskab er bygget op om en felttur i eget nærmiljø. 

Undervisningsmaterialet lanceres til alle skoler i Geopark The South Fyn Archipelago i 2023 og indholdet vil gradvist blive udvidet med nye forløb. Materialet vil være tilgængeligt her på siden.

Målet er også at udvikle lærings- og undervisningsforløb for daginstitutioner og ungdomsuddannelsesinstitutioner i geoparkens område.

Line Bruun Nicolaisen
Er du interesseret i materialet eller vil du vide mere?

Geolog, PhD

Line.bruun.nicolaisen@svendborg.dk

Bliv certificeret Geopark Guide

Geopark Guide uddannelse

Geopark Guide uddannelsen

Foto: Trente Mølle Naturskole

I et unikt samarbejde imellem Trente Mølle Naturskole, Øhavsmuseet, Fremtidsfabrikken og Geopark Det Sydfynske Øhav udbydes en uddannelse som Geopark Guide. Første hold starter op i 2024. Læs mere om uddannelsen og ansøgelsesproces her.

Geoparkens snorkelinstruktører - netværk

Geopark Det Sydfynske Øhav har en gruppe af uddannede snorkelinstruktører, som arbejder med udviklingen af snorkelaktiviteter og –ture under overfladen i Øhavet.
De uddannede instruktører samles to gange om året til netværksmøder, hvor de udveksler erfaringer og inspirerer hinanden – nogen gange mødes de også ude i Geoparkens lave vand. Netværket blev skabt i samarbejdet omkring UNDINE II projektet og den grejtrailer og aktiviteterne der udsprang af dette projekt.

Er du interesseret i snorkelinstruktør netværkets aktiviteter og samarbejde, kan du kontakte: Søren Lisby, Geopark Det Sydfynske Øhav: Soren.Lisby@svendborg.dk