Gå til indhold
Dreng undersøger sten under lup
Undervisning i det fri

Undervisning i naturen

Foto:Geopark Det Sydfynske Øhav&Geopark Det Sydfynske Øhav

Undervisningsforløb om geoparken

Udvikling af undervisningsaktiviteter målrettet alle aldersgrupper er en højt prioriteret indsats i Geopark Det Sydfynske Øhav. Arbejdet foregår i en løbende udviklingsproces, hvor eksisterende og nye samarbejdspartnere, der beskæftiger sig med undervisning, er involveret som aktive medskabere. 

Autentiske læringsmiljøer

Alle undervisningsaktiviteter i geoparken foregår i autentiske læringsmiljøer. Undervisningen skal ud af det lille klasselokale og ud i det store læringsrum, som geoparken er. Det betyder at undervisningen foregår de lokale natur- og kulturmiljøer, eksempelvis i skoven, ved kysten, på museerne, og i samfundslivet, som eksempelvis på landbrug eller i lokale virksomheder. Der er fokus på, at eleverne får kendskab til eget nærområde. Referencen til lokalområdet er afgørende for, at eleverne får øget deres kendskab til, hvordan landskab, natur og mennesker er forbundet, og at de identificerer sig som en del af det. Det er den grønne dannelse, der er forudsætningen for at forstå, hvordan vi skaber en bæredygtig verden, og at der er håb og handlemuligheder– lokalt som globalt.

Elev har fundet forskellige stentyper på stranden

Foto:Geopark Det Sydfynske Øhav

Øhavet – det druknede istidslandskab

Geopark-sekretariatet er i samarbejde med skoleforvaltningerne i geoparkens fire kommuner i gang med at udvikle undervisningsmaterialet Øhavet – Det druknede istidslandskab til grundskolen. Materialet består af tre undervisningsforløb og en animationsfilm, der fortæller om Øhavets dannelse og den kulturhistoriske udvikling frem til i dag. Materialet er afprøvet på skolerne og efterfølgende tilpasset på baggrund af lærernes anbefalinger. Det er et vigtigt udviklingsprincip, at lærere og pædagoger er medskabere af geoparkens undervisningsaktiviteter. 

De tre emner i undervisningsmaterialet er:

  • 1.-3. klassetrin: Hvad er ler? Og hvad kan man bruge det til?
  • 4.-6. klassetrin: Landskabets dannelse. Hvordan er landskabet blevet til?
  • 7.- 9. klassetrin: Klimaforandringer før og nu. Havstigninger i Øhavet og deres betydning for mennesket.

Alle tre forløb i Øhavet – Det druknede istidslandskab er bygget op om en felttur i eget nærmiljø. 

Undervisningsmaterialet lanceres til alle skoler i Geopark The South Fyn Archipelago i 2023 og indholdet vil gradvist blive udvidet med nye forløb. Der vil desuden blive udviklet introkurser for lærere, som ikke har en naturvidenskabelig fagprofil. Materialet vil blandt andet være tilgængeligt her på siden.

Daginstitutionerne er et andet vigtigt indsatsområde i Geopark Det Sydfynske Øhav. Der vil tilsvarende blive udviklet et undervisningsmateriale målrettet førskoleområdet.

Dorthe Møller-Andersen
Er du interesseret i materialet eller vil du vide mere?

Projektleder

dorthe.moller-andersen@svendborg.dk

Mobil:+45 24 89 48 34

Geoparkens snorkelinstruktører - netværk

Geopark Det Sydfynske Øhav har en gruppe af uddannede snorkelinstruktører, som arbejder med udviklingen af snorkelaktiviteter og –ture under overfladen i Øhavet.
De uddannede instruktører samles to gange om året til netværksmøder, hvor de udveksler erfaringer og inspirerer hinanden – nogen gange mødes de også ude i Geoparkens lave vand. Netværket blev skabt i samarbejdet omkring UNDINE II projektet og den grejtrailer og aktiviteterne der udsprang af dette projekt.

Er du interesseret i snorkelinstruktør netværkets aktiviteter og samarbejde, kan du kontakte: Søren Lisby, Geopark Det Sydfynske Øhav: Soren.Lisby@svendborg.dk

Del dine øjeblikke fra Geoparken: