Geopark Guide uddannelse

Geopark Guide

Foto: Trente Mølle Naturskole

Bliv Certificeret Geopark Guide i Geopark Det Sydfynske Øhav

Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner er i marts 2024 blevet udnævnt som UNESCO Global Geopark. Dette vil de facto øge efterspørgslen på nye guidede ture og oplevelser i Geopark Det Sydfynske Øhav. For at imødekomme dette behov tilbyder Trente Mølle Naturskole, Øhavsmuseet og Fremtidsfabrikken i samarbejde med sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav en uddannelse til certificeret Geopark Guide.

Så brænder du for naturen, kulturhistorien eller friluftslivet i det sydfynske? Og vil du gerne bruge naturen til at formidle din viden til andre? Så tag Geopark Guide uddannelsen, hvor du lærer at koble natur, geologi, kulturhistorie og friluftsliv sammen og skabe stærke oplevelser for dine gæster og kunder.

Uddannelsen består af 2 moduler:

Modul 1: Formidling gennem oplevelser, leg og læring i naturen 
 

og 
 

Modul 2: Iværksætteri, oplevelsesdesign og udvikling. 

Det er et element af uddannelsen, at kursisterne indgår i et læringsfællesskab og selv bidrager med viden og kompetencer.

Målet med uddannelsen er at:

- uddanne lokale, certificerede Geopark Guider og dermed øge antallet af kvalificerede Geopark-guider og ambassadører.

- udvikle og lancere innovative, bæredygtige og sågar regenerative natur- og kulturoplevelser i Geopark Det Sydfynske Øhav til gavn for lokalbefolkningen og turismeudviklingen.

- skabe og understøtte et aktivt netværk for Geopark Guiderne og øvrige natur-, kulturhistorie- og friluftsformidlere (inklusive ansatte, frivillige, og freelancere) på Sydfyn.

Fra Pipstorn skove Geopark Guide uddannelse

Foto:Trente Mølle

Modul 1: Formidling gennem oplevelser, leg og læring i naturen

En UNESCO global geopark har fokus på natur, geologi, kulturhistorie og formidling. Derfor får du en bred introduktion til, hvad vores UNESCO Global Geopark er - og hvad den har at byde på.

Vi bruger de forskellige sydfynske naturtyper - fra hav til bakker - som undervisningsrum. Samtidigt får du en forståelse af geologien, naturen og kulturhistorien i Geopark Det Sydfynske Øhav, som giver en indsigt i den danske naturhistorie og du lærer at genkende sporene fra menneskenes historie i nutidens landskab.

Forløbet hjælper dig til at:

  • bruge målgruppetilpasning
  • håndtere grupper og have fokus på godt værtskab
  • kunne tilrettelægge aktivitetsbaserede formidlingsforløb
  • bruge basalt friluftsliv som formidlingsværktøj f.eks. bålteknik, vild mad, ly og overnatning.

Du vil få udviklet dine formidlingsfærdigheder gennem praktiske øvelser og få faglig sparring og professionel vejledning fra erfarne eksperter.

Programmet for dagene (med forbehold for mindre justeringer) er:

Dag 1: Det åbne Land

Start, præsentation og forventningsafstemning. Bålet som start og samlingspunkt og grundlæggende forberedelse til at tage på tur med deltagere samt brugen af landskabet som formidlingsrum. Istidslandskab, overdrev, diger og eksempler på naturformidling.

Dag 2: Kyst og hav

Livet på det lave vand. Waders, snorkling og formidling fra glaskanoer. Det oversvømmede stenalderlandskab og havet som færdselsåre. Kysten som spisekammer - vild mad fra havet og strandens planter - dem, der endnu er tilbage. Første lille formidlingsøvelse i grupper.

Dag 3: Skoven

Geoparken og UNESCO - hvad og hvorfor? Skovens liv. Træerne fortæller historie – kultur og natur. Højryggede agre og brugen af forskellige korttyper til at finde oplysninger. Bålet som ramme for aktiviteter: Mere mad, tegnekul, ler og andre små aktiviteter.

Dag 4: Det ferske vand

Vandet og myterne. Vandets kulturhistorie. Livet i vandløbet og søen. Små dyr og andet godt.

Hvor kan man hente oplysninger på nettet? Formidlingsopgave i grupper samt klargøring og forberedelse til opgave på dag 5.

Dag 5: Byen og havnen

Formidlingsøvelse om formiddag med børn fra nærliggende børnehave. Byens kultur og natur. Parkerne, kirkegårdene, de store træer og alle ”kulturhistorierne”. Forskellige by-kulturhistoriske muligheder for at vise den samme by frem på mange måder: Købstaden og handel, smugling, havnekultur etc.

Dag 6: Geologi og kunst

Formidling af geologi. Hvad sker der, når man blander kunst og natur/kulturformidling? Teatersport. Oplæg til afsluttende opgave.

Dag 7: Kulturlandskabet – Herregårdslandsskabet – fortidsminder

Gravhøje og kulturspor. Formidling fra cykel: Tur til Holstenshus, Finnstrup Kirkeruin etc. Fortællingen som værktøj.   

Dag 8: Afslutning og ”eksamen”

Afsluttende opgave. Formidling i grupper for inviterede grupper: Hr. og fru Danmark, klasse fra overbygning eller gymnasiet eller…

Der vil blive en kursusgang, hvor der arbejdes med formidling af og i mørket, og hvor der derfor bliver lagt en shelterovernatning ind. Datoen kendes endnu ikke.

Der kan være forberedelse mellem de enkelte kursusgange.

Dato:

Modul 1 består af i alt 8 mødegange. Der er 6 hele undervisningsdage og 2 hele dage, hvor I prøver at formidle for forskellige målgrupper. Første undervisningsdag er onsdag d. 28. august 2024 og fortsætter hver onsdag frem til og med onsdag d. 23. oktober 2024. Vi holder efterårsferie i uge 42.

Underviserne er: Museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen (Øhavsmuseet) og naturvejlederne Tue Skovgård Larsen og Leif H. Sørensen (Trente Mølle Naturskole) samt indbudte gæstelærere.

Øhavsakademiet BittenHus

Foto:Trente Mølle

Modul 2: Iværksætteri, oplevelsesdesign og udvikling

Med del 2 af Geopark Guide Uddannelsen får du mulighed for at udvikle og afprøve dine nye oplevelsesprodukter på dine kommende kunder. Her bliver du klar til at tage dine idéer til det næste niveau.

Vi starter modul 2 op med at afholde en camp med overnatning, hvor der er fokus på netværksdannelse, samskabelse, leg og udvikling af nye innovative produkter. Herefter vil du over vinteren 2024-2025 deltage i en række udviklingsværksteder, hvor du får konkrete værktøjer, vejledning og sparring, der hjælper dig med at transformere dine idéer til konkrete oplevelser og produkter, du kan sælge. Undervejs undersøger vi, hvad din målgruppe faktisk søger, og hvad der virker, så du er klar til at lancere til sæson 2025.

Forløbet hjælper dig til at:

- skabe og sælge dine helt egne engagerende oplevelser og produkter - baseret på netop det du kan og brænder for.

- undersøge, eksperimentere, og lære af dine erfaringer for at kunne lancere noget, der er attraktivt og salgbart.

- være med i stærkt netværk af ligesindede geopark-guider, du kan inspireres af - og samarbejde med.

Den afsluttende prøve er, som i modul 1, at man har afprøvet sin prototype af en oplevelse og undersøgt, om den er tilstrækkelig attraktiv for målgruppen.

Dato:

Campen ligger fredag d 22. til lørdag d 23. november 2024. Derefter mødes vi den første mandag i hver måned fra mandag d. 2. december 2024 og frem til mandag d. 7.april 2025. Tidsrummet er kl 16.00-19.30. Fra midt april til slut maj er det tid til, at I skal afprøve jeres forløb for jeres udvalgte målgruppe.

Underviserne er: Jonathan Broch Jacobsen fra Fremtidsfabrikken Sydfyn sammen med Tissel Lund-Jacobsen (Øhavsmuseet) og Leif H. Sørensen og Tue Skovgård Larsen (Trente Mølle Naturskole).

Praktisk info:

Du kan vælge at tage modul 1, hvis du gerne vil blive bedre til at formidle i naturen, men for at blive certificeret Geopark Guide, skal du have bestået begge moduler.

Pris:
6.300-9.500 kr. afhængigt af deltagerantal.
Gebyret er inkl. forplejning og kursusmaterialer for begge moduler.

Sådan ansøger du:

Da der er et begrænset antal pladser, skal du lave en motiveret ansøgning. Enten på skrift (max 1 side) eller på film (max 3 min). Her svarer du på følgende 4 spørgsmål:

  • Hvorfor vil du gerne være geopark guide?
  • Hvad er din tilknytning/forbindelse til det Sydfynske/Øhavet?
  • Hvad er din faglige og/eller foreningsmæssige baggrund?
  • Hvilken type formidlingsoplevelser drømmer du om at lave som geopark guide?

Ansøgningen sendes til:

 

Trente Mølle Naturskole på trente@trente.dk senest søndag d. 16. juni 2024. 

Du vil få svar på, om du er kommet på uddannelsen senest onsdag d. 19. juni 2024.

Logoer geopark guide

Foto:gdsø