Hvad er en geopark?

En geopark betegnes som et geografisk område, hvor landskabets unikke geologiske udformning har en afgørende betydning for livet på egnen. Formålet er at skabe en stærk fælles identitet som afsæt for lokal udvikling med respekt for både landskaber, kulturarv og den vilde natur. Geoparken skal være med til at sikre de bedst tænkelige rammer for lokalt forankret bæredygtig udvikling.

Foto:Mikkel Jezequel

UNESCO udnævnelse

Geopark Det Sydfynske Øhav blev i foråret 2024 udpeget som UNESCO Global Geopark. En UNESCO Global Geopark omsætter FN’s 17 Verdensmål og UNESCOs værdier til konkret lokal udvikling og fremmer forståelsen for, hvordan menneskets livsvilkår er – og altid har været – bestemt af naturen.

En global geopark bringer et områdes geologi, natur og kulturhistorie i spil og formidler et budskab om, at mennesket er en del af livet på jorden. At vi alle er afhængige af Jordens ressourcer, påvirket af klimaforandringer og ansvarlige for en bæredygtig udvikling.

Hvorfor geopark?

Allerede i middelalderen var Sydfyn og Det Sydfynske Øhav kendt som et særligt, dejligt hjørne af kongeriget. Det var her konger og adel, såvel som kunstnere og tænkere, tog hen for et frirum. Hele vejen op gennem historien har området været kendt for sine smukke landskaber, idylliske natur og noget af det bedste vand i verden for søfolk.

Samtidig er her ikke mindre end 45 lokaliteter, hvor geologien er særligt interessant. Tre af dem i så høj grad, at de er udpeget som internationale Geosites: Klintholm Kalkgrave, Ristinge Klint og hele Det Sydfynske Øhav. 55 øer og holme stikker op af det oversvømmede istidslandskab, og under vandet er der talrige spor efter skove og stenalderbopladser, fra før havet steg.

Magasin om Geopark Det Sydfynske Øhav

Geocenter Danmark udgiver magasinet Geoviden fire gange om året. Hele udgivelsen fra september 2020 er helliget Geopark Det Sydfynske Øhav.

Geoviden: Det Sydfynske Øhav
Geocenter Danmark

Geoviden: Geopark Det Sydfynske Øhav

Er du nysgerrig på den geologiske historie, er der masser af viden at hente i magasinet. Du kan også dykke ned i de enkelte artikler på hjemmesiden, hvor der er videomateriale og en quiz om geoparken.