Udviklingsplan Geopark Det Sydfynske Øhav 2024-2027

Projekt: Plan og Synliggørelse af Geopark Det Sydfynske Øhav

Foto: GDSØH

I forbindelse med udvikling af Geopark Det Sydfynske Øhav er der skabt en udviklingsplan for perioden 2025-2027. 

Som led i etablering af Geopark Det Sydfynske Øhav i 2018 blev projektet ”VISUALISERING OG FORANKRING” igangsat. Projektet, som er støttet af LAG SØM og LAG LLSAE, havde tre primære formål:
 
1.    At udvikle en udviklingsplan for den nye geopark 
2.    At igangsætte lokal forankring af geoparken gennem afholdelse af workshops for centrale aktører
3.    At synliggøre og formidle geoparken via film

Projektet blev afsluttet i juni 2023. Projektets outputs kan ses via nedenstående links:

Udviklingsplan kan downloades nederst på denne side. 

Workshops bestod af:

Workshop for kommunale chefer med det formål at præsentere de overliggende rammer for udviklingsplanen og få indblik i, hvordan de fire sydfynske ejerkommuner bag geoparken kan bidrage til geoparken. Kommunaldirektører, planchefer og erhvervschefer var blandt de deltagende. Workshoppen blev afholdt på Fremtidsfabrikken i Svendborg.

Geoturisme-workshop afholdt oktober 2022 i samarbejde med Center for Tourism, Innovation & Culture (TIC), Syddansk Universitet (SDU). En video blev udarbejdet for dagen, som ses HER. Mødet blev afholdt på Naturama i Svendborg og er beskrevet på HER.

Geopark Symposium afholdt i april 2023. Mødet blev afholdt på Naturama i Svendborg. Det er muligt at læse om symposiet HER.

De udviklede film havde hvert sit tema med afsæt i geoparken. Der blev lavet versioner på tysk og engelsk (vha. undertekster) – link til de danske versioner ses her:
-    Geologi – se video her
-    Kulturhistorie/Det levede liv – se video her
-    Outdoor – se video her
-    Spisekammer – se video her

De øvrige sprogversioneringer kan ses på geoparkens Youtube-kanal.

Indbygget i hver film var en speciel-udviklet animation om istidens formning af Det Sydfynske Øhav. 

 

LAG MIDLER LOGO