Symp group

Geopark Symposium d. 21. april 2023

3.5.2023
Foto: Emil Dall

Fredag d. 21. april var 70 deltagere fra alle dele af geoparkens arbejdsgrupper samlet på Naturama i Svendborg til et forårs-symposium. Dagens tema var status og forberedelse til geoparkens fremtidige udvikling både op til og efter sommerens UNESCO-besøg.

På skærmene i Naturamas 8-kantede sal dannede 3 meter høje fotos af børn i naturen, Ristinge Klint, Smakkejoller i Øhavet og marint forland fra Thurø Rev baggrunden for en dag i geoparkens tegn. Tre timer skulle tilbringes med oplæg og workshops for de fremmødte. Deltagerne var en bred flok fra de sydfynske kommuners forvaltninger, visitkontorer, museer, lodsejere og naturorganisationer. Fælles for dem alle var, at de enten har, eller i fremtiden, skal byde ind i de arbejdsgrupper, som skaber indholdet i geoparken. Indledningsvis fik alle deltagere et manillamærke med en rød snor som navneskilt, hvorpå alle skulle skrive et yndlingssted i geoparkens område.

Hans Staunsager

Foto:Emil Dall

Efter to korte velkomster fra formand for bestyrelsen og borgmester i Faaborg-Midtfyn kommune Hans Staunsager og formand for programledelsen Heidi Juul Madsen, chef for politik og strategi Faaborg Midtfyn kommune, gennemførtes en lille indflyvning til geopark-sekretariatets igangværende ekspedition "Find Forbindelserne", hvor alle bordene skulle undersøge hinandens yndlingssteder i geoparken – og derved skabe forbindelser på tværs af geoparken.

Rasmus Elmquist Casper 2023

Foto:Emil Dall

Efter det lille intermezzo, gennemgik sekretariatsleder Rasmus Elmquist Casper en status for geoparken i helikopter-perspektiv. Pointen var, at det store arbejde som er gjort de sidste 10 år – både i regi af Naturturisme I/S og de seneste år som geopark - er det som har gjort, at vi nu er interessante for UNESCO, som kandidat til UNESCO Global Geopark. Men vigtigst af alt, så understregede han, at det først er nu det virkelige arbejde går i gang. Det blev illustreret, at de nuværende 6 arbejdsgrupper efter en mulig UNESCO-udnævnelse ville få vokseværk. Der vil altså skulle indgå flere mennesker i de enkelte arbejdsgrupper i fremtiden. Rasmus fremlagde i den forbindelse projekter for geoparken som i skrivende stund er på tegnebrættet.

Rasmus Elmquist Casper
Foto: Emil Dall
Projekter undervejs i geoparken 2023
Foto: GDSØH
Projekter under udvikling i geopark-regi 2023

Der blev sendt en tak til alle kommuner for deres indsats med at forankre geoparken i deres signaturprojekter. Her kunne bl.a. nævnes den kommende Havnepark med Geopark-tema i Svendborg. Rasmus’ oplæg fulgtes af en lille spørgerunde, hvor der blandt andet fra Naturamas side blev understreget vigtigheden i at huske at samarbejde på tværs af kommunerne. Som geoparkens naturhistoriske museum står de til rådighed for alle geoparkens aktører.

Jacob Walløe Hansen

Oplæg ved Jacob Waløe Hansen, formidlingsleder og geolog, Unesco Global Geopark OdsherredFoto:Emil Dall

I tråd med dagens tema var Jacob Walløe Hansen, geolog og formidlingsleder, fra UNESCO Global Geopark Odsherred inviteret til at give en introduktion til UNESCO Global Geopark-konceptet og i høj grad, hvordan de selv i Odsherred har arbejdet med deres egen UNESCO-certificering. Da Jacob Walløe selv fungerer som evaluator af aspirende geoparker, havde han omfattende indsigt i de kriterier og processer, der fører til en UNESCO-udnævnelse.

I en grundig gennemgang af UNESCOs formål med Global Geoparks blev det tydeligt, hvordan de internationale geoparker har fokus på borgerne i de respektive geoparker og at de har fokus på at udvikle et område, modsat f.eks. verdensarvs-konceptet som mere fokuserer på at bevare og fastholde. I begge disse tilfælde er den lokale forankring alfa og omega. En generel anbefaling fra Jacob Walløe kom i form af, at fokusere på børn og unge, da Odsherreds undervisningsindsats er den som bærer bedst frugt i forhold til den lokale forankring. Arbejdet med at etablere en geopark skal ifølge Jacob ses som et langsigtet arbejde. Effekten af de indsatser man gør nu, vil først manifestere sig i befolkningen om 5-10-15 år.

Dagens afsluttedes med 8 åbne workshops fordelt på geoparkens 6 indsatsområder + 2 tværgående indsatser i form af Lokal forankring og Ekstern Markedsføring. Alle de mange inputs fra workshopsene vil indgå i arbejdet med en udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav.

Der vil blive inviteret til Symposium igen i efteråret 2023.

Tavle Workshop
Foto: Emil Dall
Workshop Symposium
Foto: Emil Dall
Indsatsområder Geopark Det Sydfynske Øhav
Foto: GDSØH
Indsatsområder - Geopark Det Sydfynske Øhav
Symposium 2023
Foto: Emil Dall
LAG MIDLER LOGO

Foto:LAG SØM