Gå til indhold

Partnerskaber

Foto:Freja Kock Christlieb&Kasper Orthmann Andersen
Bliv en del af geoparken

Bliv partner med geoparken – et samarbejde i bevægelse

Et partnerskab med Geopark Det Sydfynske Øhav er et ja til at gøre verden til et bedre sted. Det bygger på UNESCO’s overordnede målsætning om at skabe en større mellemmenneskelig forståelse med afsæt i den lokale natur- og kulturarv, og på et bæredygtigt grundlag . 

Et partnerskab med Geopark Det Sydfynske Øhav er et ja til et samarbejde i bevægelse, der giver adgang til forreste række i den fremtidige udvikling af geoparken. 

Et partnerskab er også et ja til et styrket samarbejde om at forankre og synliggøre Geopark Det Sydfynske Øhavs samt at fremme en bæredygtig udvikling til fordel for den enkelte partner og geoparken som helhed. 

Kvinde fisker fra kysten

Geopark-Partnere

Gå på opdagelse i Geopark-partnerne

Foto: Fishingindenmark

Hvorfor blive partner?

Som partner bliver du en del af et stærkt fællesskab, der samarbejder om at udvikle vores område til gavn for alle. Både turister og os der har hjemme i geoparken. Sammen skaber vi merværdi for det lokale erhvervsliv, natur-, kultur- og uddannelsesorganisationer samt foreningslivet. 

Hvad får jeg ud af det?

Du får en række fordele som partner, som styrker dit eget brand, giver øget synlighed og omtale samt et stort netværk i lokalområdet.

 1. Du må bruge Geopark Det Sydfynske Øhavs partnerlogo i al din kommunikation
 2. Du bliver præsenteret som partner på Geopark Det Sydfynske Øhavs hjemmeside
 3. Du får adgang til en kommunikationspakke til kommerciel og formidlingsmæssig brug
 4. Du kan deltage i arrangementer afholdt af geopark sekretariatet
 5. Du møder nye netværksmuligheder på tværs af brancher og geografi. 
 6. Vi giver dig viden om geoparken og relaterede emner
 7. Du tilbydes forskellige kompetenceudviklingsforløb

Hvem kan blive partner?

Som udgangspunkt kan alle med et cvr. nr. og adresse  i Geopark Det Sydfynske Øhav blive partner. Indledningsvist er der primært fokus på virksomheder, der relaterer til geoparkens oplevelsesøkonomi gennem kommercielle aktiviteter. Som partner forventer vi, at du bidrager aktivt i fællesskabet og opfylder nedenstående kriterier: 

 1. Arbejder aktivt med bæredygtig udvikling i egen virksomhed, samt formulerer nye konkrete mål for bæredygtig udvikling – læs mere om partnerskaber og bæredygtighedskriterier
 2. Omtaler Geopark Det Sydfynske Øhav på egen hjemmeside og sociale medier med logo og links
 3. Formidler viden om Geopark Det Sydfynske Øhav
 4. Distribuerer et udvalg af geoparkens generelle informationsmateriale
 5. Deltager i den årlige partnerdag og øvrige arrangementer målrettet partnere
 6. Sikrer, at egne relevante medarbejdere tilegner sig, og videreformidler, viden om Geopark Det Sydfynske Øhav 
 7. Forhandler ikke med geologisk materiale (fossiler, mineraler, polerede og udsmykkede sten, o. lign)
 8. Overholder gældende regler og lovgivning.

Det er ikke muligt for privatpersoner at blive partner, men fremadrettet vil det være muligt at blive geopark-ambassadør. Mere om dette i løbet af 2023.

Hvordan bliver jeg partner?

Der er ikke noget kontingent forbundet med et partnerskab, men som partner bidrager du med din tid og dit engagement i samarbejdet med Geopark Det Sydfynske Øhav. 

For at blive partner skal nedenstående ansøgningsskema udfyldes og sendes til Geopark Det Sydfynske Øhav I/S. Ansøgningen gennemgås af geoparksekretariatet, der samtidig kontakter ansøger og orienterer om det videre forløb. Et forløb som blandt andet indebærer:

 • Sikring af opfyldelse af kriterier for partnerskab
 • Udarbejdelse af en partnerskabserklæring
 • Opfølgning på opfyldelse af de fastsatte forventninger

Det tager typisk 1-2 måneder at blive godkendt partner. Inden for det første år vil nye partnere få besøg af enten geoparksekretariatet eller det lokale erhvervskontor for at følge op på deres partnerskab. 
Partnerskabserklæringen evalueres og opdateres som udgangspunkt hvert tredje år.

Download ansøgningsskema

For spørgsmål til ansøgning og partnerprogrammet i det hele taget er du altid velkommen til at kontakte geoparksekretariatet eller de lokale erhvervskontorer – se kontaktinfo nederst. 

Hvem står bag partnerprogrammet?

Partnerprogrammet er forankret i geoparkens formelle organisation ”Geopark Det Sydfynske Øhav I/S”, hvor bestyrelsen har det overordnede ansvar og formelt godkender alle væsentlige ændringer i programmet.

Den daglige ledelse og drift af programmet sker i et samarbejde mellem geopark sekretariatet, de kommunale erhvervskontorer og et kommende nedsat partnerudvalg. Udvalgets formål er at bidrage med uafhængig, bred og faglig ekspertise for partnerprogrammets ledelse og udvikling, som eksempelvis:

 • Godkendelse af ansøgere om partnerskab.
 • Løbende revision og udvikling af kriterier og retningslinjer for partnerprogrammet.
 • Facilitering af en kommende mærkningsordning for produkter, services og fødevarer, samt den efterfølgende drift af denne.

Udvalget vil bestå partnerrepræsentanter, udpegede relevante fagpersoner, samt repræsentanter fra geoparkens bestyrelse og de kommunale erhvervskontorer. Partnerudvalget nedsættes formelt i forbindelse den første partnerdag i 2023.

Perspektiver for partnerprogrammet

Partnerprogrammet er fortsat i udvikling, og inden for de kommende år, vil nye tiltag styrke såvel partnerprogrammet som de enkelte partnere. 

 1. Udnævnelse som UNESCO Global Geopark
  Det forventes, at Geopark Det Sydfynske Øhav bliver udnævnt som en UNESCO Global Geopark inden for de kommende 2 år. En udnævnelse som vil løfte geoparken som helhed og ikke mindst styrke brandingværdien i partnerprogrammet og for den enkelte partner. I forlængelse af en udnævnelse vil det være forventeligt, at der vil komme en yderligere kvalifikation af partnerprogrammet. En proces som vil inddrage både partnere, bestyrelsen for Geopark Det Sydfynske Øhav I/S og partnerudvalget.
   
 2. Mærkningsordning af lokale produkter og fødevarer
  I den indledende fase af partnerprogrammet, har der været forespørgsler på en mærkningsordning for lokale produkter og fødevarer med afsæt i geoparkens værdier og brand. Det er derfor partnerprogrammets mål, at der udvikles en mærkningsordning for lokale produkter, services og fødevarer i tæt samarbejde med eksisterende partnere og gennem involvering af relevante fagfolk samt partnerudvalget.

Kontaktinfo

Geopark sekretariat:
Projektleder Søren Lisby
Tel. +45 2447 3731
soren.lisby@svendborg.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune
Bosætning, Erhverv og Kommunikation

Kommunal repr. Bjarne Brøndgaard
Tel. +45 7253 4774

bbjen@fmk.dk

Svendborg Kommune
Erhvervskontoret

Kommunal repr. Helge Padegaard
Tel. +45 30174433
helge.padegaard@svendborg.dk

Langeland Kommune
Erhverv og Turisme

Kommunal repr. Nanna Kristine Heinrich
Tel. +45 2381 9551
nakrhe@langelandkommune.dk

Ærø Turist og Erhverv
Kommunal repr. Chris Hammeken
Tel. +45 41277294
chris@arre.dk

Del dine øjeblikke fra Geoparken: