Partnerskaber og bæredygtighed

Bæredygtighed er et væsentligt fundament i Geopark Det Sydfynske Øhav og er et naturligt element i de samarbejder geoparken indgår i, herunder også partnerskaber.

Bæredygtighed er også tæt forbundet med FN´s verdensmål, hvor konceptet UNESCO Global Geoparker er funderet på 8 af de 17 verdensmål.

For at opnå partnerskab med Geopark Det Sydfynske Øhav, skal ansøger opfylde nedenstående kriterier omkring bæredygtighed. 

  1. Arbejde aktivt med minimum et og gerne flere konkrete bæredygtige initiativer
  2. Formidle/synliggøre de bæredygtige initiativer på egne medier
  3. Have eller udarbejde en overordnet plan for bæredygtig udvikling for de kommende tre år

Punkt 1 dokumenteres i forbindelse med indsendelse af ansøgningsskemaet. Opfyldelsen af punkt 2 og 3 afklares i efterfølgende optagelsesfase i samarbejde med geopark sekretariatet og de lokale erhvervskontorer.

Uddybning af kriterierne

1. Nuværende bæredygtige initiativer
Det er et ufravigeligt krav, at alle ansøgere på ansøgningstidspunktet arbejder aktivt med bæredygtighed. 

Enten skal ansøger dokumentere minimum et konkret tiltag i egen virksomhed/organisation, for at opfylde dette kriterie. Som vejledning og inspiration for sin dokumentation, kan ansøger anvende Destination Fyns ”Guide til bæredygtig omstilling”, der med afsæt i de 17 verdensmål, giver en række eksempler på bæredygtige initiativer. Guiden er ikke fyldestgørende, hvorfor andre tiltag selvfølgelig kan tilføjes og godkendes. 

Eller også har ansøger på ansøgningstidspunktet indgået et eller flere forpligtende samarbejder om bæredygtig udvikling. Det kan f.eks. være med den lokale kommune i forbindelse med DK2020 eller Erhvervshus Fyn omkring ”Fyn 2030”. 

2. Synliggørelse af bæredygtige initiativer
Der er en styrke i at synliggøre sine bæredygtige initiativer for omverdenen. Det sender et signal om, at man tager bæredygtighed alvorligt og gør en indsats. Der er derfor også et kriterie, at kommende partnere synliggør deres bæredygtige initiativer på f.eks. sin hjemmeside, i foldere og på sociale medier. 
I Destination Fyns ”Guide til kommunikation om bæredygtighed” kan man hente inspiration til, hvordan bæredygtighed kan kommunikeres til omverdenen. 

3.    Plan for bæredygtig udvikling 
Det forventes, at partnerne løbende har fokus på bæredygtig udvikling i deres virksomhed/organisation. Som følge heraf skal ansøgere overordnet kunne redegøre for sine forventninger til, hvordan man vil styrke den bæredygtige udvikling for de kommende tre år. 

Disse forventninger vil indgå som en del af den formelle partnerskabserklæring mellem ansøger og Geopark Det Sydfynske Øhav I/S. 

Brug for hjælp

Geopark sekretariatet og de lokale erhvervskontorer står klar til at svare på spørgsmål og yde bistand i forhold til opfyldelse af ovenstående kriterier. Se kontaktinfo nederst på denne side.