©  Foto:

Projekt: UNDINE II

Projektbeskrivelse: I 2017-2019 var vi en del af Interreg projektet; UNDINE II. Sammen med otte andre partnere og otte netværkspartnere arbejdede vi i projektet med den vestlige Østersøs undervandsverden.

Formål:

At gøre den fascinerende undervandsverden i den vestlige Østersø til et attraktivt tilbud for gæster, der ønsker maritim aktiv ferie (dykke, snorkle og opleve naturen). Vi skulle tilgængeliggøre naturen og derigennem øge turismeomsætningen uden at gøre skade på natur- og kulturarven under havet. Målet var at undervandsverdenen skulle finde nye venner, som kommer igen og igen og som er med til at beskytte naturen i Østersøen.

Arbejdet tog udgangspunkt i naturformidling og miljøuddannelse, som skulle give et skærpet blik på det fælles ansvar for det maritime leveområde.

Partnere:

 • Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) – leadpartner
 • Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB)
 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Geographisches Institut, AG Geomedien
 • Geobytes KG
 • Ostsee Info-Center Eckernförde
 • Vordingborg Kommune
 • GeoCenter Møns Klint
 • Naturturisme I/S
 • Fjord og Bælt

Netværkspartnere:

 • Destination Lillebælt
 • Naturama
 • Museeum für Natur und Umwelt, Lübeck
 • VisitNyborg/Bureauet Nyborg
 • Ostsee-Holstein-Tourismus
 • VisitSydsjælland-Møn
 • WTSH GmbH, Clustermanagement Tourismus
 • Trente Mølle

UNDINE II aktiviteter i Det Sydfynske Øhav:

Koncepter for undervandsaktiviteter
I UNDINE II har vi haft fokus på at skabe attraktive undervandsoplevelser. Vi fik udviklet to koncepter for undervandsaktiviteter til både skoleklasser og børnefamilier, som frit kan bruges af alle:

Snorkeltrailer og uddannede snorkelinstruktører
For at få udbredt undervandsoplevelser endnu mere i Det Sydfynske Øhav, etablerede vi en UNDINE II grejtrailer med snorkeludstyr.  Der er uddannet snorkelinstruktører, som kan varetage UNDINE II snorkelture for både skoleklasser og andre interesserede.

Kontakt Svendborg Natur- og Miljøskole, som kan hjælpe dig videre, hvis vil vide mere om snorkelaktiviteterne: naturskolen@svendborg.dk

Film og fotos i UNDINE II
I projektet har vi produceret film og fotos, som skal formidle muligheden for snorkeloplevelser i Geopark Det Sydfynske Øhav.


Projektstart: 1.1.2017 og slut: 31.12.2019
Projektsum: 1,3 mio. dkr.

Projektet var støttet af:
UNDINE II var finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark

Læs mere om Undine ll 

Projektansvarlig hos Naturturisme I/S:
Søren Lisby, Soren.Lisby@svendborg.dk