©  Foto:

Projekt: Fuglereservater og henstillingsområder

Projektbeskrivelse: Skiltning og formidling af en række sårbare naturområder

Kort fortalt

For at sikre en bæredygtig udvikling mellem benyttelse og beskyttelse i Det Sydfynske Øhav i forbindelse med Mål 2B projektet, tog daværende Naturturisme I/S initiativ til en skiltning og formidling af en række sårbare naturområder. Det drejede sig primært om områder med ynglende fugle, hvor man henstillede områdets lokalbefolkning og gæster om ikke at forstyrre disse i deres ynglesæson.

Såvel fuglereservater og de sårbare naturområder er gengivet på Øhavskortet, som udgives hvert år af Naturturisme I/S, samt i havkajakguiden.

Samarbejdspartnere: Fyns Amt og Naturstyrelsen

Projekt afleveret i 2005

Projektsum: 90.000 dkr.

Projektet blev støttet af: 

  • ET MÅL 2 PROJEKT STØTTET AF EU