©  Foto:

Projekt: SHORES Langeland

Projektbeskrivelse: Sydlangeland som hotspot for vandaktiviteter og outdooroplevelser.

Kort fortalt

SHORES – Langeland skal munde ud i etablering af et nyt kraftcenter for vandaktivitet i det gamle færgeleje i Bagenkop Havn samt lokale hotspots for vandaktivitet og outdooroplevelser flere steder på Langelands kyst. Projektet inddrager en vifte af lokale aktører: Private, foreninger og det kommunale. En ny forening SHORES – Langeland er etableret med det formål at fremtidssikre projektet.

Baggrund og formål

SHORES - Langeland har som overordnet målsætning at aktivere Langelands stedbundne potentiale som epicenter for vandaktivitet og outdooroplevelser. Projektet tog form i 2015, hvor lokale ildsjæle, sammen med DGI og Lokale og Anlægsfonden, tog de første skridt. Projektet blev dengang døbt AQTIV. Naturturisme I/S kom i 2016 ind i billedet. Projektets geografiske ramme blev, i kraft af den store og brede lokale opbakning, gradvist udvidet, så det i dag indbefatter hele Langeland. I 2017 tog projektet navneforandring til SHORES – Langeland og den lokale forening af samme navn blev etableret. Foreningens formål er at sikre projektets fremtidige bæredygtighed, lokale forankring og fortsatte udvikling. Man kan læse mere om foreningen og projektet på www.shores-langeland.com.

Projektets styregruppe består af lokale igangsættere, foreningen SHORES – Langeland, Naturturisme I/S og Langeland Kommune. En arbejdsgruppe nedsættes på ad-hoc basis med relevante aktører.

Naturturisme I/S indgår som projektejer og bygherre.

Muligheder og fordele

Projektet vil bidrage til udvikling af den lokale oplevelsesøkonomi på Langeland og skabe nye muligheder for aktive oplevelser for turister og lokale i området. Der lægges stor vægt på, at projektet giver børn og unge muligheder for at være aktive i det blå element.

Projektet vil med kraftcenteret i Bagenkop Havn og de lokale hotspots indgå som en del af realiseringen af Formidlingsstrategien for Det Sydfynske Øhav og Friluftsstrategien for Det Sydfynske Øhav.

Samarbejdspartnere og fonde

Lokal forankring af projektet er essentielt og der arbejdes målrettet med at styrke denne del. Rapporten ”Aktiveringsgrundlag og forslag til organisering” blev tidligt i projektet udarbejdet med hensigt på at identificere lokale styrker og svagheder i relation til projektet, og har bl.a. afstedkommet etablering af foreningen SHORES – Langeland. Foreningen og øvrige lokale ildsjæle arbejder på en række tiltag som skal aktivere projektet.  

Det samlede projekt forventes at have et budget på ca. 20 millioner kroner. Langeland Kommune er, indtil videre, gået ind i projektet med en samlet støtte på 1,65 million kroner, ligesom LAG LLSAE støtter projektets første fase med 531.000 kr.  

SHORES – Langeland er indgået i samarbejder med initiativerne Vild med Vand og Nature Moves (SDU), som skal bidrage til projektet i form af aktivering af anlæggene og kvalificering af projektets endelige indhold. Med NatureMove samarbejdet følger 100.000 kr. til udvikling. Lokale- og Anlægsfonden (LoA) har fra projektets indledende faser bakket op om ideerne, og det forventes at fonden bidrager med betydelig økonomisk støtte. Dialog med øvrige fonde pågår.

Tidsplan

Projektet er inddelt i tre faser:

Første fase: Indledning med for-analyser, prøvehandlinger, mindre anlæg og fundraising.

Anden fase: Detailprojektering.

Tredje fase: Implementering og aktivering af det fulde projekt.

Første fase blev udrullet i starten af 2017. Anden fase blev igangsat ultimo 2017. Tredje fase forventes afsluttet i 2019.

Projekt SHORES Langelands hjemmeside

Projektansvarlig hos Naturturisme I/S:
Kewin Friis Kamelarczyk, kewin.kamelarczyk@svendborg.dk

Projektsum: ca. 20 mio. dkr. 

Projektet er foreløbigt støttet af:

  • Langeland Kommune 
  • Vild med Vand, Velkommen på havnen
  • NatureMoves
  • LAG, Lokale Aktions Grupper
  • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Danmark og Europa investere i landdistrikterne