©  Foto:

Projekt: Sinebjerg Markhus - grønt støttepunkt

Projektbeskrivelse: Sinebjerg Markhus skulle have nyt liv som et grønt støttepunkt i Geopark Det Sydfynske Øhav.

Formål

Sinebjerg Markhus er det sidste eksisterende markhus på Sydfyn. Beliggende i det åbne land og tæt ved kysten lige uden for Faaborg, skulle det have nyt liv som et grønt støttepunkt i den nye Geopark Det Sydfynske Øhav.

Det gamle Markhus med flensborgsten og bindingsværk, har tidligere givet læ for folk og fæ langt væk fra deres gård. I samarbejde med markhusets ejer – Foreningen Markhus Sinebjerg, ville man skabe et grønt støttepunkt - et madpakkehus og opholdsrum, hvor brugerne kan indtage deres mad og drikke, samle kræfter og nyde de rolige omgivelser.

Baggrund

Markhuset er opført ca. 1801 og hørte dengang til gården Knoldsborg. I forbindelse med udskiftningen omkring 1800 fik Knoldsborg tildelt en mark, der lå mere end 3 km fra gården. For at have et sted hvor folk og fæ kunne komme i læ og holde arbejdspauser, blev markhuset på Sinebjerg opført. I forbindelse med udskiftningen blev der opført en del markhuse på de nye landbrugsparceller. De fleste havde et midlertidigt liv, mens opførelsen af de nye gårde foregik. Når gårdene stod færdige, mistede markhusene deres funktion og forfaldt. Markhuset på Sinebjerg overlevede, fordi det lå langt fra Knoldsborg og dermed stadig havde en funktion, som datidens skurvogn.

Markhuset var nu meget forfaldent og har for længst mistet sin oprindelige funktion. I stedet har det efterfølgende haft en broget tilværelse som blandtandet maskinhus og foreningslokale. Det ligner heller ikke længere sig selv, da huset er forlænget og har fået en anden tagkonstruktion.  

I stedet for at lade markhuset forfalde helt, besluttede man at transformere det til et unikt grønt støttepunkt, ved at tilbageføre det til dets oprindelige stand, og give brugerne et opholdssted med et pust af den sydfynske kulturhistorie.

Projektets forløb

Projektet blev fuldfinansieret i oktober 2020, hvorefter planlægningen af genopbygningen blev igangsat i 2021. Bygningen bestod stadig af en del materialer af det oprindelige markhus, som man ønskede at bevare og genbruge mest muligt. Foreningen brød selv markhuset ned og rensede de oprindelige flensborgmursten, så de kunne genbruges.

Den 28. maj var der rejsegilde og ultimo juni stod selve markhuset færdig. Nu manglede kun indretningen. Foreningen samlede og monterede borde og bænke, samt stod for klargøringen af arealet rundt om markhuset. Formidlingsmaterialet blev færdiggjort og hængt op. Nu kunne man læse om; Markhusets historie, Genskabelsen af markhuset, Horne Lands istids- og kulturlandskab, samt om forskellige Oplevelser på Horne Land

Søndag den 12. september blev Sinebjerg Markhus indviet på en smuk efterårsdag med blandt andet, taler af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester Hans Stavnsager og Øhavsmuseets direktør Peter Thor Andersen. 

Resultat

I dag står der en smuk bygning ved Sinebjerg på Horne Land, som lokale borgere og områdets gæster er velkomne til at benytte som madpakkehus. Her kan man spise sin medbragte mad, søge ly og puste ud, samt nyde udsigten eller læse om markhusets historie, renovering og oplevelser på Horne Land.

At markhuset i dag er en realitet, skyldes først og fremmest de mange ildsjæle i foreningen Markhus Sinebjerg, som har leveret et stort stykke frivilligt arbejde hele vejen gennem projektet. Formanden Niels Erik Præstekær har som tidligere ejer af markhuset, været idemanden til markhusets genopførelse og initiativtager til etablering af foreningen.

Sinebjerg Markhus er fortællingen om den grimme ælling, som er blevet til en smuk svane. 

Samarbejdspartnere 

Foreningen Markhus Sinebjerg -se også deres hjemmeside
Faaborg-Midtfyn Kommune
Øhavsmuseet

Samlet projektsum:  kr. 577.036

Projektet er støttet med tilskud fra:

  • LAG SØM (Midler fra den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikter)
  • Lokale & Anlægsfonden
  • Foreningen PlanDanmark
  • Fynbo Fonden
  • Geopark Det Sydfynske Øhav I/S

Projektansvarlig hos Geopark Det Sydfynske Øhav I/S:
Søren Lisby, Projektleder - soren.lisby@svendborg.dk