©  Foto:

Projekt: Meet the Locals

Projektbeskrivelse: Med projektet 'Meet the Locals' får turister i Det Sydfynske Øhav adgang til oplevelser gennem lokale øjne, hvor beboere er guider.

Mød de lokale i Det Sydfynske Øhav

Med projektet 'Meet the Locals' får turister i Det Sydfynske Øhav adgang til oplevelser gennem lokale øjne, hvor beboere er guider med udgangspunkt i deres egen person, hobby eller virksomhed. 
Gæsterne beriges gennem en fornemmelse af at komme ind bag kulissen og få et indblik i anderledes livsformer og går fra den lokale med en følelse af at have oplevet noget unikt.

Baggrund og formål

Målet var et afdække potentialet i at bringe lokale kræfter i spil, og invitere gæster og turister til naturområder, ejendomme eller virksomheder, der normalt ikke vises frem.
Projektets formål var desuden at se helt åbent på, hvad der sker, når lokale, uden klassisk formidlingspraksis, skal åbne op og fortælle.

Muligheder og fordele

Meet the Locals styrker den levende formidling gennem lokale guider via en tour blandt barer, hos kunstnere, på campingpladser etc., og lokale sydfynboere bliver inddraget i formidlingen af den sydfynske natur og kultur. 
Samtidig giver det en indtægt til de lokale aktører, og projektet medvirker til, at turisterne får en mere autentisk oplevelse.

Samarbejdspartnere 

Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Karen Elberg fra Meet the Locals.

 

Projektansvarlig hos Naturturisme I/S:
Søren Lisby, soren.lisby@svendborg.dk

 

Projektsum: 135.000 dkr.

Projektet er støttet af: 

  • Friluftsrådet