©  Foto:

Projekt: Øens Ekko

I og omkring Ærøskøbing på Ærø, er der lavet en lydvandring ”Øens Ekko”, som skal tage børn og voksne med ud i det fri, ind i historiens originale kulisser og lader dig interagere med historien - både den, der har været, og den du selv er med til at skabe. På den måde er Øens Ekko en alternativ museumsoplevelse.

Formål

Formålet er at give en eventyrlig, overraskende og tankevækkende oplevelse i den ærøske natur, der appellerer til sansning og fordybelse.

Projektet vil give børnefamilier en mulighed for at samles om en aktivitet i naturen, der gør dem klogere på det økosystem og den historie de er en del af, samtidig med at de kommer væk fra de gængse turistattraktioner/børneaktiviteter i byerne, der særligt i sommermånederne er tæt pakkede.

Vi forestiller os således at projektet vil give målgruppen nye og inspirerende perspektiver på den natur der omgiver dem og måske give dem lyst til at genbesøge den, udforske den og passe på den.

Sådan gør du

Lydvandringen er gratis tilgængelig for alle. Du tilgår lydvandringen i en app med geolokation – Geopark Lyd. Det betyder, at du kan lægge telefonen i lommen, så snart du starter turen. Kapitlerne starter automatisk, når du bevæger dig rundt. Du er således taget i hånden hele vejen - både af appens teknologi og af fortælleren, som også guider dig undervejs.
Hent app'en Geopark Lyd i AppStore eller Google Play

Selve vandringen er 6 km lang og varer ca. 2 timer. Den foregår i normalt terræn, og har indlagte “gåpauser” undervejs. Skulle man alligevel blive træt og få lyst til at dele turen op, kan man altid stoppe turen og vende tilbage, hvor man sluttede, en anden dag. Alle kan være med, men vi anbefaler, at man som minimum er fyldt 10 år, for at få det fulde udbytte af turen.  

Du kan også se folderen "Øens Ekko" her

Samarbejdspartnere 

Projektet er lavet i samarbejde Hunhund Productions, som har produceret lydfortællingen. Derudover har Ærø Museum også bidraget med input til fortællingerne.

Projektet er støttet med tilskud fra:

  • Øernes Kunstfond
  • Kulturregion Fyn
  • Friluftsrådet
  • Energi Fyn
  • Ærø Kommune


Samlet projektsum:  kr. 488.000