©  Foto:

Projekt: Trædesten til Øhavet, Strynø

Projektbeskrivelse: Udstillingen ”Over ø og hav” formidler naturen og ølivet på Strynø og perspektiverer fortællingen til hele Øhavet og øerne i området.

Over ø og hav - nye oplevelser og aktiviteter i Øhavet

I foråret 2016 åbnede udstillingen ”Over ø og hav” på Øhavets Smakke- og Naturcenter på Strynø. Udstillingen er blevet til som et led i Naturturisme I/S’ formidlingsstrategi.
”Over ø og hav” formidler naturen og ølivet på Strynø og perspektiverer fortællingen til hele Øhavet og øerne i området. Udstillingen skal få de besøgende ud i området for at lære mere om Øhavets Big 5:

  • Det lave vand
  • Naturen i Øhavet
  • Fuglene i Øhavet
  • Strynø - Øen i Øhavet
  • Øhavet - isens værk

Baggrund

”Over ø og hav – nye oplevelser og aktiviteter i Øhavet” indgår som en del af 'Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav' og er en ud af flere trædesten til Det Sydfynske Øhav. Her formidles den lokale fortælling om øernes natur og ølivet med udgangspunkt i Strynø. Samtidig perspektiverer udstillingen til den store fortælling om hele Øhavets natur og dannelseshistorie som verdens største oversvømmede istidslandskab samt til Øhavets kulturhistorie med fortællingen om fx smakkejollerne som ”Øhavets folkevogn”.

Formål

”Over ø og hav” har til formål at bidrage til fortællingen om det Sydfynske Øhav – fra velbevaret hemmelighed til national stolthed og  er skabt for "at få folk ind for at få dem til at gå ud" ved at inspirerere, gøre nysgerrige og klæde på til at gå ud for at opleve den særlige natur og kulturarv i Det Sydfynske Øhav.
Grundideen i udstillingen er at skabe vedkommende og æstetisk formidling ved hjælp af både billeder, lyd og læringsaktiviteter til den primære målgruppe for udstillingen, som er børnefamilier.

Muligheder og fordele

”Over ø og hav” er etableret samtidig med gennemførelsen af et andet projekt på Øhavets Smakke- og Naturcenter, nemlig etableringen af et Kys Frøen-center på stedet i projektet ”Aktive naturoplevelser i familiehøjde”. Dette har givet mulighed for i høj grad at sammentænke udstilling og aktiviteter, så de besøgende får en helhedsoplevelse og et unikt udgangspunkt for at komme ud at opleve Strynø og Øhavet.

Samarbejdspartnere og fonde

”Over ø og hav” er blevet til i et samarbejde med Øhavets Smakke- og Naturcenter og med faglig sparring  fra museer, det lokalhistoriske arkiv og naturvejledere i Det Sydfynske Øhav.
Udstillingen er etableret i totalentreprise af Kvorning Design & Kommunikation.
Film og fotos er produceret af Moving Nature.
Animationer er produceret af Cordura.

Øhavets Smakke- og Naturcenters hjemmeside

Projektansvarlig hos Naturturisme I/S:
Nanna Heinrich

Projektsum: 5.100.000 dkr.

 Projektet er støttet af:

  • Nordea-fonden
  • Friluftsrådet
  • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling i Landdistrikterne, Danmark og Europa Investerer i landdistrikterne