©  Foto:

Projekt: Opkvalificering af Øhavsstien

Forprojekt: udvikling af signaturrute og vandredestination

Kort fortalt

Naturturisme I/S arbejdede i 2017 med et forprojekt, der var første skridt til på sigt at opkvalificere Øhavsstien og formidlingen i forbindelse med vandring i Det Sydfynske Øhav. Øhavsstien skulle gøres til signaturrute, og Det Sydfynske Øhav skulle gøres til en endnu bedre vandredestination, der tilbød vandring af højeste kvalitet.

Projektet skulle afdække Øhavsstiens daværende kvalitetsniveau, potentiale og kortlægge, hvor der var brug for justeringer og forbedringer i f.eks. skiltning.

Baggrund og formål

Formålet med forprojektet var at afklare den turistmæssige, økonomiske samt erhvervsmæssige betydning og det potentiale, som Øhavsstien havde, samt at vurdere potentialet for vækst i oplevelsesøkonomien via en opkvalificering af stien. Derudover ville vi arbejde på at udvikle et innovativt herhergskoncept, der skulle støtte op om de daværende overnatningsmuligheder på Øhavsstien. Projektet ville resultere i en handlingsplan for ’next step’ jf. en certificering af Øhavsstien og dermed en opkvalificering af Øhavsstien og Det Sydfynske Øhav som vandreområde.

Muligheder og fordele

Oplevelsesøkonomien skulle styrkes via en samlet indsats for at skabe en højkvalitets certificeret signatursti ud af Øhavsstien. Stien skulle,  binde Det Sydfynske Øhav sammen. En opkvalificering af Øhavsstien ville desuden gøre det muligt i endnu højere grad at udnytte områdets styrke som outdoorturisme-destination og dermed omsætte aktivet til reel økonomisk vækst i et yderområde.

Ligeledes ville en højkvalitetssti, der har ”helårsåbent”, gøre det muligt at tiltrække flere skoleklasser, institutioner og også turoperatører m.m., som i højere grad må forventes at ville benytte vandretilbuddene både i og uden for højsæsonen pga. den øgede tilgængelighed.

Samarbejdspartnere
De fire sydfynske kommuner
Svendborg Erhvervsskole
Dansk Vandrelaug
Deutscher Wanderverband Service GmbH
Destination Fyn

Projektansvarlig hos Naturturisme I/S:
Nanna Heinrich

Projektsum: 595.900 dkr. 

Projektet er støttet af:

  • Syddansk Vækstforum