©  Foto:

Projekt: Bæredygtig Mountainbiking

Projektbeskrivelse: Geopark Det Sydfynske Øhavs arbejde med at skabe bæredygtig udvikling af mountainbiking i området.

Siden 2014 har Geopark Det Sydfynske Øhav arbejdet på flere fronter for at skabe en bæredygtig udvikling af mountainbiking i området. Det er gjort gennem uddannelse og organisering af frivillige, anlæg af infrastruktur og udvikling af driftsmodeller. Pejlemærker i arbejdet har været at:

  • skabe balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen og landskabet
  • anlægge faciliteter som er sikre - både for mountainbikere, men også for andre gæster i naturen
  • anlæggene bidrager til at fremme lokal sundhed og livsglæde
  • konflikter mellem brugergrupper minimeres og helst undgås
  • driftsøkonomien omkring nye anlæg er i balance
  • sikre god lokal inddragelse og ejerskab til mtb-infrastrukturen
  • projekterne bidrager til lokal erhvervs- og turismeudvikling

De primære mountainbikeprojekter, som organisationen har arbejdet med, er:

Sydfynske Alper MTB: fundraising, organisering og uddanelse af frivillige, anlæg af nye offentligt tilgængelige og bæredygtige MTB-spor i Svanninge Bakker, udvikling og anlæg af Gåsebjerg Sand Bikepark og generel formidling (skiltning og audio). Projektet blev lavet i samarbejde med Sydfynske Alper Sti og Sporbyggere, Naturstyrelsen, og Faaborg-Midtfyn Kommune. Endvidere blev projektet støttet med midler fra LAG SØM, Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden, Energi Fyn, DGI, Destination Fyn og OnTrail. Læs mere om sporet her.

Skovhuggeren MTB: fundraising, organisering og uddanelse af frivillige, anlæg af et kommercielt mountainbikespor i Egebjerg Bakker, udvikling af driftsmodel og generel formidling. Projeket blev lavet i samarbejde med Hvidkilde Gods og Foreningen for Egebjerg Bakker Mountainbikespor. Læs mere om sporet her.

Svendborg Mountainbikespor: fundraising, organisering og uddannelse af frivilige, anlæg af et offentligt MTB-spor i Hallindskoven og Stevneskoven øst for Svendborg, samt udvikle generel formidling for skovene. Projektet blev lavet i samarbejde med Svendborg Mountainbikeklub og Svendborg Kommune. Læs mere om sporet her.

Geopark organisationen har desuden bidraget løbende til Destination Fyn projeketet Bike Island Fyn, herunder rådgivning til fynske mtb-initiativer og afholdelse af sporbyggerkurser, sidstnævnte i samarbejde med DGI Fyn. Senest har Geoparken været del af det Europæiske Erasmus+ projektet Dirtt om udvikling af undervisningsressourcer for anlæg af bæredygtige mtb-faciliteter. I tidens løb har organisationen desuden haft rådgivende funktion for Valdemars Slot omkring deres anlæg af mountainbikesporet ved Bregninge (Dådyrsporet), samt assisteret Faaborg-Midtfyn Kommune med udformning af mountainbikespor i Pipstorn Skov.

Baggrund og formål

Mountainbiking har i de seneste ti år været en af de hastigst voksende sportsgrene i Danmark, og det bakkede landskab på Sydfyn er et oplagt område at udforske på mountainbike. Udviklingen kan ses som et potentiale i relation til at fremme mulighederne for outdoor-oplevelser og relaterede erhverv og tilbyde nye veje for sundhedsfremme. Samtidig er udviklingen også en udfordring i form af et stigende pres på naturområder, ligesom konflikter kan opstå med lodsejere og andre af naturens brugere.

Muligheder og fordele

Geopark organisationen har gennem målrettede projekter sigtet mod at balancere de mange hensyn. Anlæg af attraktive mountainbikespor understøtter mountainbikesporten og stimulerer nye brugere til give sig i kast med sporten og få aktive naturoplevelser. Dette kan bidrage til lokal erhvervs- og turismeudviking. Erfaringer fra ind- og udland har samtidig vist, at etablering af formelle og korrekt anlagte mountainbikespor kan imødekomme de udfordringer, som en øget mountainbiketrafik skaber - herunder at dæmme op for konflikter og slitage og forstyrelse af sårbare naturområder.

Samarbejdspartnere

Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hvidkilde Gods
Naturstyrelsen
Svendborg Mountainbikeklub
Sydfynske Alper Sti og Sporbyggere
Foreningen for Egebjerg Bakker Mountainbikespor
DGI Fyn
Destination Fyn

Projektansvarlig hos Geopark Det Sydfynske Øhav:
Kewin Friis Kamelarczyk, kewin.kamelarczyk@svendborg.dk