©  Foto:

Projekt: Havnesamarbejdet

Projektbeskrivelse: Det Sydfynske Øhav skal være kendt af nordtyske og danske sejlere som Østersøens sejlerområde nr. 1.

LAG-Små-øerne og LAG SØM, Faaborg-Svendborg: En sejlerdestination i særklasse – Das Dänische Inselmeer

FLAG, Langeland og Ærø: Ø-sejlads i verdensklasse – World Class Sailing Destination

Projektet går ud på, at Det Sydfynske Øhav skal være kendt af nordtyske og danske sejlere som Østersøens sejlerområde nr. 1.
Både havnenes og farvandets kvaliteter gør denne vision realistisk.
Investeringer i nye havnefaciliteter skaber gode faciliteter i hovedparten af havnene, og det særlige sejlerfarvand, i det beskyttede og varierede øhav giver en stærk position på markedet.

Havnefilm

Baggrund og formål

Projektet opstod på baggrund af det tidligere projekt: 'Et Øhav i verdensklasse', hvor havnene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn og på Langeland og Ærø etablerede et havnesamarbejde og fik en række erfaringer, der nu bygges videre på, så som en Øhavsportal og velkomstmateriale til fælles logo og identitet for hele området. 

Havnesamarbejdet og daværende Naturturisme I/S arbejdede målrettet sammen om at udvikle vores fælles farvand, at udvikle og synliggøre den kvalitet lystbådehavnene i Det Sydfynske Øhav har og få skabt nye produkter, der kunne blive et særkende for området og binde det endnu stærkere sammen i sejlernes bevidsthed.

Muligheder og fordele

Havnesamarbejdet bygger på en vision om at skabe et stærkt netværk og en stærk profil omkring det fælles farvand. Det skaber sammenhæng i området via at arbejde med informationen i både store og små havne.
Desuden skabes der flere oplevelsesprodukter til sejlerne og minimum ét større oplevelsesprodukt, der binder området sammen samt ved synliggørelse af kvalitetsniveauet i lystbådehavnene: Certificeringsordning og eventuelle investeringsplaner.

Samarbejdspartnere og fonde

Havneprojektets to dele medfinansieres af de fire kommuner: Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg-Midtfyn, af Destination Fyn Klyngen og af LAG Småøerne, LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø samt LAG SØM.

Havnesikkerhed i Øhavet

I forbindelse med Havnesamarbejdet blev der søgt og modtaget midler fra Trygfonden til opkvalificering af sikkerheden i havnene i Havnesamarbejdet.

Trygfonden har givet midler til: Førstehjælpskasser, bårer, brandsluningsudstyr og førstehjælpskurser for havnepersonale. Dette sikkerhedsmateriel, som nu synligt er tilgængeligt på havnene, øger trygheden for alle der færdes på havnen.

Trygfonden

Følgende havne deltager i havnesamarbejdet:

En sejlerdestination i særklasse – Das Dänishe Inselmeer:

 • Faaborg
 • Falsled
 • Svendborg havn 
 • Svendborg Lystbådehavn
 • Rantzausminde Lystbådehavn
 • Drejø havn
 • Skarø havn
 • Ballen
 • Avernakø havn
 • Lyø havn
 • Troense havn
 • Thurø havn

Ø-sejlads i verdensklasse – Worldclass sailing destination

 • Bagenkop
 • Rudkøbing
 • Strynø
 • Ristinge
 • Søby
 • Marstal
 • Ærøskøbing

Projektansvarlige hos Geopark Det Sydfynske Øhav: 
Søren Lisby, Soren.Lisby@svendborg.dk

Projektsum: 2.300.000 dkr.

Projektet er støttet af:

 • LAG, Lokale Aktions Grupper
 • Destination, Fynklyngen
 • Langeland Kommune 
 • Ærø Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Svendborg Kommune 

Udvikling af Landdistrikter

Link til Den Europæiske Landbrugsfond