©  Foto:

Projekt: Dive Spot M/F Ærøsund

Projektbeskrivelse: Færgen M/F Ærøsund blev i oktober 2014 sænket sydvest for Ballen Havn og danner nu ramme for et fantastisk kunstigt rev på havets bund.

Kunstigt rev i Det Sydfynske Øhav

Den 55 meter lange M/F Ærøsund blev i oktober 2014 sænket sydvest for Ballen Havn og danner nu ramme for et fantastisk kunstigt rev på havets bund. Færgen ligger på 19 meter vand (toppen kun 6 meter under havoverfladen), og siden sænkningen har der indfundet sig et væld af plante og dyreliv på revet. Samtidig fungerer M/F Ærøsund som et attraktivt dykkerspot med tusinder af besøgende dykkere hvert år fra både ind- og udland. Færgen gennemgik forud for sænkningen en omfattende miljøoprensning.

Baggrund og formål

M/F Ærøsund blev sænket for at skabe et nyt rev i et havområde, hvor det er fagligt anerkendt, at der er mangel på revformationer. Det kunstige rev danner nu ramme for en ny biotop i Det Sydfynske Øhav. Samtidig stimulerer initiativet den lokale erhvervsudvikling indenfor kystturismeområdet ved at tiltrække nationale og internationale dykkerturister. Færgen er forud for sænkningen blevet dykkersikret, således at den i høj grad egner sig til dykkerundervisning og som et egnet spot for nybegyndere. Vraget formidler samtidig den lokal-maritime kulturhistorie på en nytænkende måde.

Muligheder og fordele

Vraget har skabt et attraktivt og tiltrængt leve- og skjulested for marint liv i Det Sydfynske Øhav. Skibets størrelse og udformning med mange rum og gemmesteder gør vraget til et yderst attraktivt og velegnet ynglested. Biologisk Institut på Syddansk Universitet har igangsat et større forskningsprojekt på vraget, hvor udviklingen af natur- og dyreliv på havbunden bliver undersøgt. Ikke mindst har sænkningen af M/F Ærøsund skabt en unik ramme om sikker uddannelse i vragdykning og vragpenetration, som det eneste sted i Danmark.

Miljøsikring

Forud for sænkningen af M/F Ærøsund investerede Naturturisme I/S i en grundig analyse af færgens bestanddele – fra maling og fugemasse til skibsdæk og vægbeklædning. På den baggrund gennemførtes en miljøoprensning, der adresserede alle miljøfarlige stoffer på skibet. Herved blev det sikret, at M/F "Ærøsund" udelukkende blev en gevinst for havmiljøet i Det Sydfynske Øhav. 

Læs mere om dykkerspottet M/F Ærøsund her.

Samarbejdspartnere

Dive Spot M/F Ærøsund har bred, politisk opbakning lokalt, ligesom alle berørte interesseorganisationer støtter op om projektet: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Erhvervsfiskerne og Landbruget.

Projektansvarlig hos Geopark Det Sydfynske Øhav:
Kewin Friis Kamelarczyk, kewin.kamelarczyk@svendborg.dk

Projektsum: 2.420.000. dkr.

Projektet er støttet af:

  • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
  • Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav: Støttet af Nordea-fonden og Naturturisme I/S