©  Foto:

Projekt: Oplev Ærø fra Søbygaard

Projektbeskrivelse: Projektet har gennem etablering af et vådområde og et søvarmeanlæg styrket attraktionen Søbygaard på Ærø.

Kort fortalt

Vådområdet har været med til at genskabe den gamle voldgrav omkring herregårdsbygningen og give vindebroen sin eksistensberettigelse.
Derudover har etableringen af et søvarmeanlægget givet Søbygaard langt bedre økonomiske betingelser for at drive attraktionen og forlænge sæsonen.

Muligheder og fordele

Vådområdet skal danne grundlag for udsættelse og fremme af klokkefrøer på Ærø. I forbindelse med projektet er der etableret gydehuller til klokkefrøer både ved Søbygaard og i Vitsø Nor.

Samarbejdsparter

Ærø Museum, Ærø Kommune, Søbygaards Venner og Naturturisme I/S indgik i et samarbejde omkring realiseringen af projektet.

 

Projektansvarlig hos Geoparken Det Sydfynske Øhav:
Søren Lisby, soren.lisby@svendborg.dk

Projektsum: 2,5 mio. dkr.

Projektet blev støttet af:

  • Fødevarministeriet og EU
  • 15. Juni Forden 
  • Ærø Kommune
  • Naturturisme I/S