©  Foto:

Projekt: Mindre infrastruktur, bevarings og formidlings projekter

Projektbeskrivelse: Naturturisme I/S har igennem tiden arbejdet med mindre projekter, som skulle styrke infrastrukturen, bevaringen og formidlingen bag forskellige tiltag

Kort fortalt

Naturturisme I/S har igennem tiden også arbejdet med mindre projekter, som skulle styrke infrastrukturen, bevaringen og formidlingen bag tiltag som bevaring af Højmose ved Faaborg, forbedring af teltplads på Bjørnø, udgivelse af en ridestimanual samt meget mere:

Mindre infrastrukturprojekter:
- Forbedring af teltplads på Bjørnø
- Etablering af opholdsplads på Lyø

Mindre bevaringsprojekter:
- Bevaring af Højmose ved Faaborg
- Bevaring af jolleværft på Svendborg Havn

Mindre formidlingsprojekter:
- Udgivelse af Ridestimanualen
- Skiltning på havne på småøer
- Øbo-udstilling
- Diverse foldere

Samlet projektsum: 1.2 mio. dkr.

Projekterne blev støttet af:

  • ET MÅL 2 PROJEKT STØTTET AF EU