©  Foto:

Projekt: Egebjerg Bakker

Projektbeskrivelse: Målsætningen var at udvikle en plan for området, som skulle sætte fokus på de særlige naturmæssige og rekreative kvaliteter.

Kort fortalt

Egebjerg Bakker nordvest for Svendborg er et lokalt og nationalt værdifuldt område med stor natur.

Derfor igangsatte daværende Naturturisme I/S og Svendborg Kommune i 2008 projektet ”Egebjerg Bakker”, hvor en af målsætningerne var at udvikle en plan for området, som skulle sætte fokus på de særlige naturmæssige og rekreative kvaliteter og sikre retningen for de fremtidige initiativer og indsatser for området.

Projektet medførte derudover en konkret aftale om græsning, en stisløjfe på Øhavsstien samt et igangværende samarbejde om at gøre Egebjerg Mølle til et formidlingscentrum for området.

Samarbejdspartnere:
Svendborg Kommune og lokale lodsejere i Egebjerg Bakker.

Projekt afleveret i 2010

Projektsum: 569.000 dkr.

Projektet blev støttet af:

  • Svendborg Kommune