Naturområder

Foto: Mikkel Jezequel

Sydfyn og øhavet er kendt for både sit milde, frugtbare klima og et afvekslende og kuperet landskab med bakker og dale, der vidner om de enorme kræfter der var på spil, da isen trak sig frem og tilbage under istiden og modellerede det landskab, som bjergtager os i dag.

Liste
Kort
Erosionsdale i falske Bakker i Svanninge Bakker. Geopark Det Sydfynske Øhav
Foto: Søren Skibsted

Svanninge Bakker og Bjerge

Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge udgør en del af det over 16 kilometer lange, 6-8 kilometer brede og op til 126 meter høje bakkestrøg, der også kaldes De Fynske Alper.

Læs mere
Vitsø Nor set fra nordvest. Geopark Det Sydfynske Øhav
Foto: Mikkel Jézéquel

Vitsø

Tidligere fjord afsnøret fra havet af et Holocænt marint forland med gamle ralgrave. Spændende natur- og kulturhistorie, samt en kystklint med aflejringer fra Eem-mellemistiden og Saale- og Weichsel-istiderne.

Læs mere
Geopark: Egense Ås
Foto: Geopark Det Sydfynske Øhav

Geopark: Egense Ås

Langstrakt, op til 54 meter højt, bakkedrag, der snor sig i et uregelmæssigt forløb gennem landskabet vest for Svendborg

Læs mere
Syltemade Ådal i Geopark Det Sydfynske Øhav.
Foto: Søren Skibsted

Syltemade Ådal

Storslået ekstramarginal smeltevandsdal dannet i relation til Hvidkilde-Ollerup tunneldalene. Områdets mange naturtyper byder på et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Læs mere
Geopark: Vejstrup Ådal
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Vejstrup Ådal

Den markante Vejstrup Ådal er en af Østfyns smukkeste ådale med flere kildevæld.

Læs mere
Thurø Rev og Østerskov. Luftfoto. Geopark Det Sydfynske Øhav.
Foto: Mikkel Jézéquel

Thurø Østerskov og Thurø Rev

Kystklint med aflejringer fra to istider, samt et veludviklet Holocænt vinkelforland med et rigt plante- og fugleliv og gode bademuligheder.

Læs mere

Geopark: Vitsø Nor – dæmning og pumpemølle

En af de første og største inddæmninger i Øhavets historie.

Læs mere
Geopark: Sejlspærringen i Nakkebølle Fjord
Foto: Geopark Det Sydfynske Øhav

Geopark: Sejlspærringen i Nakkebølle Fjord

Sejlspærringen tyder på, at dette var et ekstraordinært magtfuldt sted i jernalderen – sandsynligvis det vigtigste på Sydfyn efter Gudme.

Læs mere
Geopark: Rødme Svinehaver
Foto: Geopark Det Sydfynske Øhav

Geopark: Rødme Svinehaver

Et enestående istidslandskab med mange sjældne planter, da området aldrig har været opdyrket.

Læs mere
Geopark: Tåsinge Vejle
Foto: Knud Mortensen

Geopark: Tåsinge Vejle

Inddæmmet kystlagune med enge og vådområder, som er raste- og ynglested for et stort antal vandfugle.

Læs mere
Geopark: Snarup
Foto: Geopark Det Sydfynske Øhav

Geopark: Snarup

Snarup-området udgør en særlig del af det komplekse dødis-landskab, der dækker store dele af det centrale Fyn.

Læs mere

Egebjerg Bakker og Stenstrup Issø

Storslået istidslandskab med randmoræner, Danmarks næststørste issø, dødislandskaber, en stenbestrøning, teglværksindustri og et varieret friluftsliv.

Læs mere
Klintholm profilet. Geopark Det Sydfynske Øhav
Foto: Søren Skibsted

Klintholm Kalkgrave

Geosite af international værdi, der viser grænsen mellem de to geologiske perioder Danien og Selandien   -   og et markant skift i havmiljøet fra et subtropisk hav til et koldt ’polarhav’.

Læs mere
Geopark: Sydlangeland
Foto: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Geopark: Sydlangeland

Området på i alt 5,4 km2 har gennem de sidste par år udviklet sig til et yndet rejsemål for lystfiskere, fuglekiggere og naturinteresserede.

Læs mere
Geopark: Longelse Bondegårdsskov
Foto: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Geopark: Longelse Bondegårdsskov

Skoven har stået uforstyrret i over 130 år, og flere af dens træer er mere end 300 år gamle.

Læs mere

Geopark: Skovene på Nordlangeland

Et stort skovområde omkring havnebyen Lohals på den nordligste del af Langeland.

Læs mere
Geopark: Arreskov Sø
Foto: Dan Schou

Geopark: Arreskov Sø

Arreskov Sø ligger øst for iskantbakkekomplekset 'De Fynske Alper', og dens størrelse på 3,17 km2 gør den til den største sø på Fyn.

Læs mere
Geopark: Brændegård Sø og Nørre Sø
Foto: Solveig Marie Ydegaard

Geopark: Brændegård Sø og Nørre Sø

Brændegård Sø og Nørre Sø er sammen med den omgivende natur en del af det store dødislandskab, der optager store dele af Midtfyn.

Læs mere
Geopark: Bøjden Nor
Foto: Bøjden Nors Fugleværnsforening

Geopark: Bøjden Nor

Bøjden Nor er et større holocænt marint forland domineret af den store strandsø/kystlagune omgivet af strandenge.

Læs mere
Geopark: Gråsten Nor
Foto: Ulla Friborg

Geopark: Gråsten Nor

Gråsten Nor er et engareal på omkring 3,9 km2.

Læs mere
Naturområdet ved Tarup-Davinde
Foto: Faaborg Turistbureau

Naturområdet ved Tarup-Davinde

Tarup-Davinde Naturområde - Tarup-Davinde er et natur- og friluftsområde! Her kan du sejle, svømme, fiske, overnatte, lave mad over bål, gå i udendørs-skole eller bare gå en tur og nyde naturen. Genne...

Læs mere
Geopark: Vresen Vildtreservat
Foto: Solveig Marie Ydegaard

Geopark: Vresen Vildtreservat

Vresen er en lille holm, som er en del af et nationalt udpeget vildtreservat.

Læs mere

Geopark: Gravpladserne i Pipstorn Skov

Skoven øst for Faaborg har en af landets største koncentrationer af gravhøje.

Læs mere
Geopark: Gamle Hestehaves bronzealderhøje
Foto: VisitSvendborg

Geopark: Gamle Hestehaves bronzealderhøje

I skovene øst for Svendborg findes mange spor af bronzealderens religiøse verden, som er noget af det mest farverige i dansk forhistorie.

Læs mere
Geopark: Søby Volde
Foto: Daniel Villadsen

Geopark: Søby Volde

Søby Volde er en fyrstelig befæstning på vestsiden af Ærø, formentlig bygget for at beskytte sig mod angreb fra syd.

Læs mere