Fugle og dyreliv

Foto: Mikkel Jézéquel

De varierede kystformer og mange fredelige øer er fremragende ynglesteder for vandfugle. Der er en række områder i geoparken, hvor du kan observere fugle- og dyrelivet. Vær blot opmærksom på yngleperioder, hvor færdsel i områderne ikke er tilladt.

Liste
Kort
Monnet med Langodde i forgrunden.
Foto: Mikkel Jézéquel

Monnet

Holocænt marint forland med strandenge, spændende fugleliv og en herlig 2 km lang vandretur til den tidligere ø, Vårø Knude.

Læs mere
Geopark: Tåsinge Vejle
Foto: Knud Mortensen

Geopark: Tåsinge Vejle

Inddæmmet kystlagune med enge og vådområder, som er raste- og ynglested for et stort antal vandfugle.

Læs mere
Geopark: Tryggelev Nor og Nørreballe Nor
Foto: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Geopark: Tryggelev Nor og Nørreballe Nor

Tidligere lavtliggende landområder, der blev oversvømmet under den holocæne havstigning.

Læs mere
Geopark: Urehoved og Dejrø
Foto: Knud Mortensen

Geopark: Urehoved og Dejrø

Urehoved er en lang, smal halvø bestående af tidligere små moræneøer forbundet af holocæne marine-dannelser. Indsejlingen til Ærøskøbing går mellem Urehoved og Dejrø.

Læs mere
Geopark: Snarup
Foto: Geopark Det Sydfynske Øhav

Geopark: Snarup

Snarup-området udgør en særlig del af det komplekse dødis-landskab, der dækker store dele af det centrale Fyn.

Læs mere
Syltemade Ådal i Geopark Det Sydfynske Øhav.
Foto: Søren Skibsted

Syltemade Ådal

Storslået ekstramarginal smeltevandsdal dannet i relation til Hvidkilde-Ollerup tunneldalene. Områdets mange naturtyper byder på et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Læs mere
Geopark: Egense Ås
Foto: Geopark Det Sydfynske Øhav

Geopark: Egense Ås

Langstrakt, op til 54 meter højt, bakkedrag, der snor sig i et uregelmæssigt forløb gennem landskabet vest for Svendborg

Læs mere
Geopark: Vitsø
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Vitsø

Overordnet set udgøres Vitsø-området af et større dalstrøg, hvis dannelseshistorie ikke er fuldt afklaret.

Læs mere
Geopark: Vejstrup Ådal
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Vejstrup Ådal

Den markante Vejstrup Ådal er en af Østfyns smukkeste ådale med flere kildevæld.

Læs mere
Geopark: Sydlangeland
Foto: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Geopark: Sydlangeland

Området på i alt 5,4 km2 har gennem de sidste par år udviklet sig til et yndet rejsemål for lystfiskere, fuglekiggere og naturinteresserede.

Læs mere

Geopark: Skovene på Nordlangeland

Et stort skovområde omkring havnebyen Lohals på den nordligste del af Langeland.

Læs mere
Geopark: Arreskov Sø
Foto: Dan Schou

Geopark: Arreskov Sø

Arreskov Sø ligger øst for iskantbakkekomplekset 'De Fynske Alper', og dens størrelse på 3,17 km2 gør den til den største sø på Fyn.

Læs mere
Geopark: Brændegård Sø og Nørre Sø
Foto: Solveig Marie Ydegaard

Geopark: Brændegård Sø og Nørre Sø

Brændegård Sø og Nørre Sø er sammen med den omgivende natur en del af det store dødislandskab, der optager store dele af Midtfyn.

Læs mere
Geopark: Bøjden Nor
Foto: Bøjden Nors Fugleværnsforening

Geopark: Bøjden Nor

Bøjden Nor er et større holocænt marint forland domineret af den store strandsø/kystlagune omgivet af strandenge.

Læs mere
Geopark: Vresen Vildtreservat
Foto: Solveig Marie Ydegaard

Geopark: Vresen Vildtreservat

Vresen er en lille holm, som er en del af et nationalt udpeget vildtreservat.

Læs mere