©  Foto:

Geopark: Egense Ås

Langstrakt, op til 54 meter højt, bakkedrag, der snor sig i et uregelmæssigt forløb gennem landskabet vest for Svendborg

Åsen er opbygget af smeltevandsaflejringer, afsat i tunneler under isen eller i sprækker i stagnerede ismasser i den yngre del af Weichsel-istiden for 17-19.000 år siden.

Åsen er flere steder dækket af moræneler.