Gå til indhold

Strand og kyst

Foto: Mikkel Jézéquel

Langs de mange kilometer kyst i Øhavet er der udviklet en mangfoldighed af kystformer, som strandenge, odder, klinter og øer sammenbundet af drag. Det er denne mangfoldighed af kystformer, som gør Det Sydfynske Øhav helt unikt og geologisk værdifuldt.

Liste
Kort

Geopark: Lindelse Nor & Henninge Nor

Større oversvømmet, tidligere lavtliggende landområde med enkelte hat-bakker, der nu rager op som mindre øer i bugten.

Læs mere
Geopark: Bagenkop til Dovnsklint
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Bagenkop til Dovnsklint

Den fire kilometer lange kyststrækning mellem Bagenkop og Dovnsklint byder på en perlerække af klinter med smukke udsigter og strande med rullesten.

Læs mere
Geopark: Thurø Smørmose
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Thurø Smørmose

Interessant kystklint med aflejringer fra flere istider.

Læs mere
Geopark: Vejnæs Nakke
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Vejnæs Nakke

Vejsnæs Nakke udgøres af store syd- og østvendte kystklinter, der er opstået som et resultat af havstigningen i Øhavet. 

Læs mere
Geopark: Ristinge Hale
Foto: Jette Purup

Geopark: Ristinge Hale

Ristinge Klint munder ud i Ristinge hale, som er holocæn marin forlandsdannelse i form af et krumodde-kompleks med strandvolde, strandenge og mindre strandsøer.

Læs mere
Geopark: Eriks Hale
Foto: Bjørk Kjær

Geopark: Eriks Hale

Holocæn marin forlandsdannelse i form af et større krumodde-kompleks med strandvolde, strandenge og mindre strandsøer.

Læs mere
Geopark: Skjoldnæs og Næbbet
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Skjoldnæs og Næbbet

Skjoldnæs og Næbbet er den 4,5 km lange, karakteristiske landtange på det nordvestlige Ærø.

Læs mere
Geopark: Knolden
Foto: Søren Skibsted

Geopark: Knolden

Klinten på halvøen Knolden (eller Knold) er 1 kilometer lang og op til 20 meter høj. Halvøen var engang en selvstændig ø, og den er en vigtig geologisk kystlokalitet i Det Sydfynske Øhav.

Læs mere
Geopark: Ristinge Klint
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Ristinge Klint

2 km lang og 28 m høj kystklint med et verdensklasse-eksempel på istektonik, jordlag formet af gletsjere.

Læs mere
Geopark: Ristinge Strand
Foto: Mette Johnsen

Geopark: Ristinge Strand

Det største område i geoparken med holocæne klitdannelser.

Læs mere
Geopark: Keldsnor og Lunden
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Keldsnor og Lunden

Selve Keldsnor udgør i dag geoparkens største strandsø.

Læs mere
Geopark: Voderup Klint
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Voderup Klint

Det særlige landskab ved Voderup Klint er skabt ved, at nedsivende regnvand på sin vej ned gennem jordlagene møder fede, vandstandsende lerlag fra bl.a. Eem-mellemistiden

Læs mere
Geopark: Møllegabet
Foto: Bjørn Dalheim

Geopark: Møllegabet

På havbunden ud for Ærøskøbing ligger Møllegabet - en mere end 6.000 år gammel boplads fra jægerstenalderen.

Læs mere
Geopark: Lindelse Nor og Strynø Bassinet
Foto: VisitLangeland

Geopark: Lindelse Nor og Strynø Bassinet

Tilsammen udgør Lindelse Nor og Strynø Bassinet det fineste eksempel på stenalderens druknede landskab.

Læs mere
Geopark: Ommelshoved og Halmø
Foto: Ærø Turistbureau

Geopark: Ommelshoved og Halmø

Ommelshoved er en lang, smal morænehalvø og Hamlø en mindre langstrakt moræneø, begge med små kystklinter med Weichsel-aflejringer.

Læs mere
Geopark: Lehnskov
Foto: Knud Mortensen

Geopark: Lehnskov

Mellem Ballen og Lehnskov Mølleskov ligger en række klinter med interessante geologiske spor flere millioner år tilbage.

Læs mere
Geopark: Lundeborg
Foto: VisitSvendborg

Geopark: Lundeborg

Lokaliteten omfatter to tidligere råstofindvindingsområder

Læs mere

Geopark: Thurø Østerskov og Thurø Rev

Kystklinten langs med Thurø Østerskov har en ret simpel opbygning.

Læs mere
Geopark: Bøjden
Foto: Bøjden Nors Fugleværnsforening

Geopark: Bøjden

Lang kystklint langs vestsiden af Horneland

Læs mere
Geopark: Bøjden Nor
Foto: Bøjden Nors Fugleværnsforening

Geopark: Bøjden Nor

Bøjden Nor er et større holocænt marint forland domineret af den store strandsø/kystlagune omgivet af strandenge.

Læs mere

Del dine øjeblikke fra Geoparken: