Strand og kyst

Foto: Mikkel Jézéquel

Langs de mange kilometer kyst i Øhavet er der udviklet en mangfoldighed af kystformer, som strandenge, odder, klinter og øer sammenbundet af drag. Det er denne mangfoldighed af kystformer, som gør Det Sydfynske Øhav helt unikt og geologisk værdifuldt.

Liste
Kort

Geopark: Lindelse Nor & Henninge Nor

Større oversvømmet, tidligere lavtliggende landområde med enkelte hat-bakker, der nu rager op som mindre øer i bugten.

Læs mere
Geopark: Bagenkop til Dovnsklint
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Bagenkop til Dovnsklint

Den fire kilometer lange kyststrækning mellem Bagenkop og Dovnsklint byder på en perlerække af klinter med smukke udsigter og strande med rullesten.

Læs mere
Detail Smørmosen
Foto: MIkkel Jezequel

Thurø Smørmose

Kystklint med aflejringer fra to istider, en planteførende aflejring fra en mellemistid, jordlag med permafroststrukturer og en nærliggende badestrand.

Læs mere
Vejsnæs Nakke, svaler. Geopark Det Sydfynske Øhav
Foto: Mikkel Jézéquel

Vejnæs Nakke

Stor kystklint med aflejringer fra Eem-mellemistiden og Weichsel-istiden og en bred vifte af istektoniske strukturer. Nordvest for klinten ligger et mindre Holocænt marint forland med klitdannelser

Læs mere
Geopark: Ristinge Hale
Foto: Jette Purup

Geopark: Ristinge Hale

Ristinge Klint munder ud i Ristinge hale, som er holocæn marin forlandsdannelse i form af et krumodde-kompleks med strandvolde, strandenge og mindre strandsøer.

Læs mere
Geopark: Eriks Hale
Foto: Bjørk Kjær

Geopark: Eriks Hale

Holocæn marin forlandsdannelse i form af et større krumodde-kompleks med strandvolde, strandenge og mindre strandsøer.

Læs mere
Skjoldnæs halvøen med Næbbet til venstre. Geopark Det Sydfynske Øhav
Foto: Mikkel Jézéquel

Skjoldnæs og Næbbet

Kystklinter, dødislandskaber og et veludviklet Holocænt vinkelforland er blandt naturattraktionerne på den nordvestligste del af Ærø.

Læs mere
Knolden fotograferet mod Øst. Geopark Det Sydfynske Øhav
Foto: Mikkel Jezequel

Knolden

Klinten på halvøen Knolden (eller Knold) er 1 kilometer lang og op til 20 meter høj. Halvøen var engang en selvstændig ø, og den er en vigtig geologisk kystlokalitet i Det Sydfynske Øhav.

Læs mere
Ristinge Klint. Luftfoto. Geopark Det Sydfynske Øhav
Foto: Mikkel Jézéquel

Ristinge Klint

Ristinge Klint på det sydvestlige Langeland er et verdensklasse-eksempel på, hvordan en gletsjer kan skubbe til jordlag.

Læs mere
Geopark: Ristinge Strand
Foto: Mette Johnsen

Geopark: Ristinge Strand

Det største område i geoparken med holocæne klitdannelser.

Læs mere
Geopark: Keldsnor og Lunden
Foto: Mikkel Jézéquel

Geopark: Keldsnor og Lunden

Selve Keldsnor udgør i dag geoparkens største strandsø.

Læs mere
Voderup Klint
Foto: Daniel Villadsen

Voderup Klint

Oplev de største naturlige trappetrin i geoparken: Skredterrasserne ved Voderup Klint.

Læs mere
Geopark: Møllegabet
Foto: VisitÆrø

Geopark: Møllegabet

På havbunden ud for Ærøskøbing ligger Møllegabet - en mere end 6.000 år gammel boplads fra jægerstenalderen.

Læs mere
Geopark: Lindelse Nor og Strynø Bassinet
Foto: VisitLangeland

Geopark: Lindelse Nor og Strynø Bassinet

Tilsammen udgør Lindelse Nor og Strynø Bassinet det fineste eksempel på stenalderens druknede landskab.

Læs mere
Geopark: Ommelshoved og Halmø
Foto: Ærø Turistbureau

Geopark: Ommelshoved og Halmø

Ommelshoved er en lang, smal morænehalvø og Hamlø en mindre langstrakt moræneø, begge med små kystklinter med Weichsel-aflejringer.

Læs mere
Geopark: Lehnskov
Foto: Knud Mortensen

Geopark: Lehnskov

Mellem Ballen og Lehnskov Mølleskov ligger en række klinter med interessante geologiske spor flere millioner år tilbage.

Læs mere
Geopark: Lundeborg
Foto: VisitSvendborg

Geopark: Lundeborg

Lokaliteten omfatter to tidligere råstofindvindingsområder

Læs mere
Thurø Rev og Østerskov. Luftfoto. Geopark Det Sydfynske Øhav.
Foto: Mikkel Jézéquel

Thurø Østerskov og Thurø Rev

Kystklint med aflejringer fra to istider, samt et veludviklet Holocænt vinkelforland med et rigt plante- og fugleliv og gode bademuligheder.

Læs mere
Geopark: Bøjden
Foto: Bøjden Nors Fugleværnsforening

Geopark: Bøjden

Lang kystklint langs vestsiden af Horneland

Læs mere
Geopark: Bøjden Nor
Foto: Bøjden Nors Fugleværnsforening

Geopark: Bøjden Nor

Bøjden Nor er et større holocænt marint forland domineret af den store strandsø/kystlagune omgivet af strandenge.

Læs mere