©  Foto:

Geopark: Eriks Hale

Holocæn marin forlandsdannelse i form af et større krumodde-kompleks med strandvolde, strandenge og mindre strandsøer.

Eriks Hale i Marstal er en landtange bygget op af materialer fra klinterne langs Ærøs sydøst-kyst, som er ført hertil af østgående, kystparallelle havstrømme. Eriks Hale er dannet i det lave vand henover den vestligste del af en bueformet, undersøisk tærskel, der repræsenterer en ca. 17-18.000 år gammel israndslinje fra Bælthav isfremstødet under istiden Weichsel. Linjen fortsætter over mod Langeland, hvor den møder Ristinge Hale-området.

Eriks Hale har to slags hav; et til hver side. På den ene side kan du bade i det stille, lune "Lille Hav", som udgør en slags lavvandet bugt mellem marinaen og stranden, og på den anden side har du den friske Østersø med både bølger og voksenvenlige dybder - lokalt kaldet "Det store Hav".

På Eriks Hale finder du desuden 19 af de i alt 90 farverige og berømte badehuse på Ærø.