©  Foto:

Geopark: Lundeborg

Lokaliteten omfatter to tidligere råstofindvindingsområder

Grønneskov og Knarreborg Vandmølle. Ved Grønneskov blev der før i tiden udvundet diatomit (se senere), samt det karakteristiske ’Hvide Sand’, der kendes fra en række lokaliteter på Sydøstfyn og i særdeleshed i Øhavet, hvor det optræder i mange klinter.

Sandet består af 96 procent ren kvarts, verdens mest almindelige mineral.

De nedre dele blev primært aflejret af rindende vand, mens det i de øvre dele af sandet primært er vindafsatte.

Sandet menes aflejret i et arktisk miljø forud for det såkaldte Ristinge Fremstød for 50-55.000 år siden i den mellemste del af Weichsel-istiden. I sandet findes stedvist spor af permafrost, bl.a. i form af fossile iskile- og frostsprækkestrukturer og såkaldte cryoturbations-strukturer (populært kaldet grydejord, efter de gryde-, skål- eller sækformede strukturer).