Erosionsdale i falske Bakker i Svanninge Bakker. Geopark Det Sydfynske Øhav

Svanninge Bakker og Bjerge

Foto: Søren Skibsted

Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge udgør en del af det over 16 kilometer lange, 6-8 kilometer brede og op til 126 meter høje bakkestrøg, der også kaldes De Fynske Alper.

Svanninge Bakker og Bjerge er Fyns mest besøgte naturområde. Øhavsstien, Riderute Sydfyn og flere cykelruter passerer gennem området, som har et stort stisystem, for både vandring, cykling og mountainbike. Ved Gåsebjerg Sand ligger en af Danmarks største naturlegepladser og en mountainbike-park.

Der er let adgang til området med bus og på cykel. Kommer du i bil er der flere parkeringspladser i forbindelse med toilet og spisesteder.

Svanninge bakker og Bjerge

Svanninge bakker og bjerge. Geopark Det Sydfynske Øhav. Foto:Mikkel Jézéquel

Fra bondestenalderen og frem førte menneskelig aktivitet til massiv afskovning i Svanninge Bakker og Bjerge. Frem til midten af 1800-tallet blev de lyngklædte bakker brugt til afgræsning og dalene til magert jordbrug. Området blev dog plantet til igen senere i samme århundrede for at forhindre sandflugt og sikre forsyning af brænde og tømmer.

Bakkerne gemmer på mange bevaringsværdige kulturspor i form af jorddiger, stendiger, højryggede agre, hulveje, hustomter, gamle brønde, små tilgroede sand- og grusgrave og en lergrav fyldt med vand, som hørte til det for længst nedlagte Gærup Teglværk.

Svanninge Bakker og Sollerup Skov er ejet af Naturstyrelsen, mens Svanninge Bjerge, er privatejet af Bikubenfonden. Derfor gælder forskellige regler for færdsel i de to områder.

Svanninge Bakker og Bjerge - Map

Foto:Søren Skibsted

Istidslandskabet i Svanninge

Svanninge Bakker og Bjerge er - sammen med resten af De Fynske Alper - et af Fyns mest markante istidslandskaber. Man mener, at ’alperne’ er skabt af tre forskellige isstrømme i sidste istid, Weichsel, som ophørte for cirka 11.700 år siden.

Da isen nåede sin maksimale udbredelse langs Hovedstilstandslinjen i Midtjylland, begyndte den at smelte. Det skete i flere tempi afbrudt af en række genfremstød, hvor isen kortvarigt rykkede lidt frem igen. Flere af disse genfremstød efterlod markante nordvest-sydøst-gående randmoræner, og man mener, at et af genfremstødene kan have skabt fundamentet i De Fynske Alper.

Fyns største sø, Arreskov Sø, er muligvis en såkaldt inderlavning, hvor isen hentede meget af det materiale, der blev skubbet sammen. Da isen senere stagnerede, blev lavningen fyldt op med store mængder dødis.

Østsiden af Lerbjerg. Geopark Det Sydfynske Øhav

Østsiden af Lerbjerg, Svanninge Bjerge. Geopark Det Sydfynske ØhavFoto:Søren Skibsted

Kort

Group
Group
Åbn i Google Maps
Adresse

Koordinater

Længdegrad : 10.268609

Breddegrad : 55.124498