©  Foto:

Geopark: Vitsø Nor – dæmning og pumpemølle

En af de første og største inddæmninger i Øhavets historie.

På Ærø i 1788 lukkede man med en dæmning åbningen på det 2,25 km2 store Vitsø Nor ud til Østersøen. Formålet var at omdanne det tidligere nor til landbrugsland.

I 1836 intensiverede man afvandingen og indviede Vitsø pumpemølle, der ved hjælp af en såkaldt arkimedessnegl løftedes vandet op over dæmningen. Arkimedessneglen, også kendt som Arkimedesskrue eller skruepumpe, er en maskine, som længe har været anvendt til at pumpe vand op fra et lavere liggende niveau. Den er en af adskillige opfindelser og opdagelser, som traditionelt tilskrives Arkimedes, som levede i det 3. århundrede f.Kr..

Ved stormfloden 1872 gennembrød vandet flere steder dæmningen, og hele arealet blev oversvømmet med saltvand. Overdelen af møllepasserens hus blev blæst ud på Østersøen, som sammen med en del af hans løsøre kunne afhentes på østkysten af Als, hvor det var strandet efter stormen. Møllen klarede stormen og pumpede vand, indtil den blev fredet i 1958. Vitsø mølle har siden gennemgået en række større restaureringer og bl.a. fået sin stråtækning tilbage.

I slutningen af 1950’erne blev der yderligere sat fart i afvandingen med opførelsen af et nyt dige inden for den gamle dæmning, gravning af kanaler og etablering af en elektrisk pumpe. I 1964 nåede landvindingen et højdepunkt med sammenlagt 1,5 km2 land tørlagt.

I 1992 blev Vitsø fredet samtidig med fredningen af Søbygård. I 2009 gik staten i gang med en delvis genskabelse af Vitsø Nor. Grøfter og kanaler er blevet sløjfet, og vandstande hævet, så ca. halvdelen af området er sø og resten enge.

I dag er der offentlig adgang til møllen, og Vitsø er et fantastisk naturområde at besøge. Læs mere her.