©  Foto:

Geopark: Rødme Svinehaver

Et enestående istidslandskab med mange sjældne planter, da området aldrig har været opdyrket.

Siden isen slap sit kolde greb om Sydfyn for omkring 15.000 år siden har resultaterne af isens kæmpekræfter ligget synlige; sten, bakker, smeltevandsdale og issøer. Her i Rødme Svinehaver findes en såkaldt stenbestrøning med store sten i jordoverfladen. Da området aldrig har været opdyrket, ligger stenene endnu, hvor isen i sin tid efterlod dem. Sådanne velbevarede stenbestrøninger findes kun få steder i Danmark.

Sluk din mobil for en stund og drøm dig til en tid, hvor rensdyr og mammutter græsser i det nøgne landskab på bakkekammen. Kig op og du kan stadig se issøens flade mod nordvest og langt mod syd det landskab, som isen skubbede op i morænebakker og sidenhen med sit smeltevand druknede og forvandlede til et øhav.

Græsning er afgørende for plantelivet

Siden bønderne fældede skoven for nogle hundrede år siden, har bakkerne været brugt til græsning. Arealet blev fredet i 1939 og dermed sikret mod bl.a. gødskning. Kontinuiteten er årsag til, at vi her finder den meget smukke og sjældne plante Guldblomme, orkidéen Bakke-Gøgelilje og et væld af andre planter, som får besøg af forskellige insekter. Se f.eks. efter den meget smukke metalvinge. Om efteråret lyser 17 arter af svampeslægten ”vokshatte” op som små lygter i hvide, gule og røde farver. Også de vidner om ugødet græsland med hundreder af år på bagen.

Overdrevets planter og dyr kræver lysåbne forhold. Robuste kreaturer holder vegetationen nede, så alle kan få del i sollyset. Kreaturerne har formet skulpturer af tjørn og æbletræer og skaber en stemning af mystik, og de mange myretuer kaster lange skygger i solnedgangen.

Der venter altid en oplevelse i svinehaverne uanset årstiden. Rødme Svinehaver er åben for alle, der kommer til fods. Naturen er sårbar, så man skal træde varsomt og ikke plukke de sjældne blomster.