Naturdyk i Geopark Det Sydfynske Øhav

Naturdyk i Det Sydfynske Øhav

Foto: Diving Denmark

I Geoparken finder du fantastiske spots til naturdyk. Her er også nogle af landets bedste forhold til undervandsjagt.

Diving Denmark er navnet på en dykkerdestination med dykning i Lillebælt og Øhavet. Læs mere om naturdyk i Øhavet på www.dyk-sydfyn.dk

Liste
Kort
Naturdyk: Bøjden Nor
Foto: Diving-Denmark

Naturdyk: Bøjden Nor

Der er et helt utroligt liv overalt på lokaliteten, og dykket kan begynde allerede fem meter ude, da der hurtigt bliver to til tre meter dybt.

Læs mere
Naturdyk: Thurø Dæmningen
Foto: Geopark Det Sydfynske Øhav

Naturdyk: Thurø Dæmningen

Et rigtig godt stranddyk, hvor man kommer helt tæt på fisk, som er stærkt territoriehævdende. Nålefisk familien viser sig her – og både Næbsnog, Tangmål og Snippe kan også ses her.

Læs mere
Naturdyk: Dovns Klint - Det sydlige Langelandsbælt
Foto: Mikkel Jézéquel

Naturdyk: Dovns Klint - Det sydlige Langelandsbælt

Den sydligste spids på Langeland hedder Dovns Klint. Dykkerstedet har varieret bund med kalkaflejringer, mange større fladfisk og et mylder af makroliv i tangen. Dovns Klint byder på flotte landskaber...

Læs mere

Naturdyk: Østerskov Strand - Det sydlige Langelandsbælt

Mellem Humble og Bagenkop, på det sydlige Langeland, finder man dette dykkersted. Et klassisk langelandsk østkyst stranddyk, da der hurtigt bliver et par meter dybt.

Læs mere

Naturdyk: Keldsnor Fyr - Det sydlige Langelandsbælt

Nedenfor det smukke Keldsnor Fyr på Sydøst Langeland, gemmer der sig et godt stranddyk. Omgivet af et smukt landskab, kan man næppe ønske sig bedre rammer for en tur under overfladen.

Læs mere

Naturdyk: Spodsbjerg Nordstrand - Langelandsbæltet

Dette er en perle af et stranddyk med flotte tangbælter overalt: savtang, blæretang, stykker med ålegræs, gaffeltang og andre mindre tangarter. Om sommeren er her ekstremt meget fiskeyngel og toplette...

Læs mere
Naturdyk: Lindelse Nor
Foto: VisitLangeland

Naturdyk: Lindelse Nor

Det særlige ved Lindelse Nor og det sydfynske øhav, er den store forekomst af oversvømmede stenalderlandskaber. På grund af isens afsmeltning efter sidste istid, ligger store dele af det forhistoriske...

Læs mere
Naturdyk: Svendborgsundbroen
Foto: Geopark Det Sydfynske Øhav

Naturdyk: Svendborgsundbroen

Det strømfyldte og næringsrige Svendborgsund er et godt marint levested med især fiskeyngel, nålefisk og tangbælter. Når du kommer længere ud, begynder muslingebankerne at vise sig.

Læs mere
Naturdyk: Christiansminde
Foto: Geopark Det Sydfynske Øhav

Naturdyk: Christiansminde

Under 2. Verdenskrig lagde skibe fra den tyske krigsmarine ofte til her, og dette kan flere fund gennem tiden bevidne.

Læs mere