©  Foto:

Naturdyk: Christiansminde

Under 2. Verdenskrig lagde skibe fra den tyske krigsmarine ofte til her, og dette kan flere fund gennem tiden bevidne.

I den østlige udkant af Svendborg, lige ud for Hotel Christiansminde, gemmer der sig et bynært dykkerspot. 

Område

Kør til Hotel Christiansminde, og dykkerspottet befinder sig lige ud foran. Man kan gå i og op af vandet ud for P-pladsen, hvor du finder toiletter og p-plads.

Dybde: 7 meter

Seværdigheder:Det marine liv. Man kan dykke ved Christiansminde året rundt, men det sene forår og sommer er topmånederne.

Sikkerhed: Fare ved sejlrenden.

Strøm: Længere ude kan der være en del.

Fortomulighed: Gode makromuligheder.

Om Christiansminde

I den østlige udkant af Svendborg, lige ud for Hotel Christiansminde, gemmer der sig et bynært dykkerspot. Under 2. Verdenskrig lagde skibe fra den tyske krigsmarine ofte til her, og dette kan flere fund gennem tiden bevidne, blandt andet er der her fundet en del porcelæn fra dengang. Måske rester af en opvask ingen gad at tage.

Er der ingen eller kun svag strøm, kan man dykke stedet i en firkant. Ellers kan man gå lidt ind mod Svendborg og drive med strømmen øst på. Svendborgsund, som man her dykker i, kan byde på en del strøm, men ved at studere tidevandstabellen, kan dette oftest undgås.  Stedet byder på moderat dybde ned til 7 meter.

Den til tider stærke strøm, kombineret med den grus-blandede sandbund med større brunalger, gør stedet til at godt sted at møde rødspætten. Det meste af tiden ligger den nedgravet i sandet, og kun øjnene stikker op. Med sin gode camouflage skal man se sig godt for, når man vil finde den. Ved nattetide er de mere aktive og Christiansminde er også fint til natdykning. Også nålefisk-familien kan træffes her – især i sommerperioden kan disse smukke skabninger træffes overalt på et dyk her.

Bunden er en dejlig kombination af gruspartier, muslingebanker, sand, brunalger og ålegræs. Og netop denne kombination gør det til et godt dyk. Et andet dyr som man ofte kan træffe her i stort antal er søstjernen. Enkelte eksemplarer kan nå en god størrelse her hvor der er store mængder af føde.

Når man dykker her i sommerhalvåret deler man Svendborgsund med mange typer af sejlere. Det er derfor vigtigt, at afmærke omhyggeligt og med stort A flag, så ingen er i tvivl om at der dykkes her. Vær desuden meget varsom med opstigning væk fra kysten. Søg så langt ind mod land som muligt, før man bryder overfladen.