©  Foto:

Naturdyk: Svendborgsundbroen

Det strømfyldte og næringsrige Svendborgsund er et godt marint levested med især fiskeyngel, nålefisk og tangbælter. Når du kommer længere ud, begynder muslingebankerne at vise sig.

Område

Svendborgsundbroen er nem at finde. Når man har krydset broen drejer man til venstre i første lyskryds og derefter til venstre igen med det samme ad Bregningevej. Efter cirka 1 km deler vejen sig og følg den igen til venstre ad Bratenvej og efter et par hundrede meter, er man under broen. Her skal man blot følge grusvejen ned til vandet.

Man kommer op og i af vandet på sydsiden under broen. Man dykker oftest ud fra Tåsinge siden. Parkering 5 meter fra vandkanten.

Dybde: 0-12 meter

Seværdigheder: Det marine liv og den varierede bund samt begroningen på bropillerne og rundellerne.

Sikkerhed: Undgå at komme ud i sejlrenden og hav tydelig markering med A-flag, da der er megen bådtrafik i Svendborgsund. Især om sommeren.

Strøm: Oftest moderat til kraftig.

Fotomuligheder: Mange gode motiver til makrofotografering

Om Svendborgsundbroen

Den 1225 meter lange og 30 meter høje bro, som gør Tåsinge landfast med Fyn, er mere end ét dyk værd. Så er det slået fast. Når man kører over broen, får man den første gode oplevelse. Det er en storslået udsigt man har over Svendborgsund, både mod øst og vest, når broen krydses, og man fornemmer straks områdets skønhed. Med Svendborg på den ene side af broen og Vindeby på den anden side, er broen genstand for en del trafik, hvilket man også får et indblik i når man dykker under broen. Cykler, symaskiner og bildele er blandt de genstande, der på mystisk vis havner på havets bund omkring broen.

Inde på det lave vand hvor man tager finnerne på, er der masser af liv. Det strømfyldte og næringsrige Svendborgsund, er et godt marint levested, og især fiskeyngel og nålefisk træffes inde under land. Giv dig god tid til at undersøge tangbælterne på det lave vand, og når du kommer længere ud begynder muslingebanker at vise sig.

Der er aldrig 2 dyk der er ens, når man dykker her. Bunden falder og stiger som i et bakkelandskab når man nærmer sig sejlrenden, og den ændrer sig en smule året igennem. Bunden består på dette sted mest af grus, så her kan man være heldig, at træffe en pighvar eller stenbider i foråret.

Omkring rundellerne er der også godt med liv og de er et besøg værd, selvom de kan være svære at ramme i hård strøm. Står solen højt på himlen, er man ikke i tvivl når man svømmer inde under broen, for her kan man fornemme den skygge som vejbanen højt oppe kaster. Tag en kompasretning mod en af rundellerne og tag højde for den strøm som måtte være der.

Man har set dykkere som måtte gå i overfladen, for at finde ud af hvor de var, da strømmen havde bragt dem ud af kurs. Dette er en manøvre man helst ikke skal foretage sig i højsommeren pga. den megen bådtrafik. Det kan anbefales at kigge på tidevandstabellen og dykke i strømvendingen, her står vandet rimeligt stille og man har tid til at få det hele med.