©  Foto:

Naturdyk: Bøjden Nor

Der er et helt utroligt liv overalt på lokaliteten, og dykket kan begynde allerede fem meter ude, da der hurtigt bliver to til tre meter dybt.

Område

Fra motorvej E45 vælger du frakørsel 51 og kører mod Fåborg. Ved rundkørslen før Fåborg er der skilte mod Bøjden. Cirka 1 kilometer før færgehavnen drejer du til venstre ad Dyndkrogvej og efter en kilometer drej til højre ad grusvejen, som fører til vandet. Der er skiltet. Parkering fem meter fra vandkanten. Man kan gå i og op af vandet lige ud for P-pladsen.

Seværdigheder 

Den store variation af marint liv. Man kan dykke ved Bøjden Nor året rundt, men det sene forår og sommer er topmånederne

Sikkerhed

Vær opmærksom når du entrerer vandet, da rullestenene i strandkanten kan være lumske.

Fotomuligheder

Meget gode makromuligheder.

Om Bøjden Nor

Det sydvestlige hjørne af Fyn gemmer på en sand perle af et stranddyk. Bøjden Nor ligger 15 km vest for Fåborg og alene dette bevirker, at der meget sjældent dykkes her, så møder du andre dykkere, er det et særtilfælde. Man kan ikke prale af, at man får særlig megen dybde under et dyk her, men det er jo heldigvis ikke altid dybden, der afgør kvaliteten af et stranddyk. Til gengæld er Bøjden Nor et godt sted at vælge, hvis der både er snorkeldykkere og flaskedykkere med på turen. Sigtet er oftest godt ved østlig vind.

Der er et helt utroligt liv overalt på lokaliteten, og dykket kan begynde allerede fem meter ude, da der hurtigt bliver to til tre meter dybt. Vær dog opmærksom når du entrerer vandet, da rullestenene i strandkanten kan være lumske.

Et typisk dyk starter med en kompaskurs vinkelret ud fra stranden og med det samme begynder stedets variation at åbne sig for øjnene af en. Man svømmer først henover en sandbund med ålegræs, som ind i mellem afløses af grusbund med tangplanter. Allerede her er der et væld af liv og man kan hele tiden stoppe op for at se nærmere på det. I overgangszonen mellem sand og grus ses ofte fladfisk. Ikke kun de sædvanlige skrubber, men også pighvar og rødspætter. I den næste zone er der større sten med spredt bevoksning blandet med ålegræs, og er du makrofotograf eller hardcore grøntsagsdykker, ryger tempoet nu helt i bund.

Særligt højsommeren byder på alt det liv, som forefindes på det lave vand i Danmark. Den store mængde rejer er specielt i aftentimerne med til, at trække havørrederne og torsk ind mod land. Så et natdyk eller skumringsdyk er heller ikke af vejen her. Når man er kommet et stykke ud fra kysten og er på højde med de yderste bundgarnspæle, så vælg en kurs mod land langs pælene. Her byder bundgarnspælene nemlig på opholdssteder for mindre fisk og dyr og de større sten er også hjemsted for krabber, rejer, kutlinger, hornfiskeyngel og meget andet. 

Når man endelig er kommet op igen efter endt dykning og maven rumler, er Bøjden Nor også et godt sted at lave bål eller grille. Et stranddyk her i juli og august implicerer ofte to dyk, hvoraf det ene er et skumringsdyk. Mens man sidder og afgasser med en gedigen gang bålmad, kan man se færgen til Fynshav sejle sydpå langt ude.