©  Foto:

Naturdyk: Spodsbjerg Nordstrand - Langelandsbæltet

Dette er en perle af et stranddyk med flotte tangbælter overalt: savtang, blæretang, stykker med ålegræs, gaffeltang og andre mindre tangarter. Om sommeren er her ekstremt meget fiskeyngel og toplettede kutlinger.

Man kan gå i og op af vandet 5 meter fra vejen.

Dybde: 5 meter.

Seværdigheder
De mange fladfisk og nålefisk.

Strøm: Ingen
Fotomuligheder: Gode makromuligheder.

Om Spodsbjerg Nordstrand
Når man står og ser ud over Langelandsbæltet et par hundrede meter nord for Spodsbjerg færgeleje, lige ved det første bundgarn på Løkkeby Strandvej, får man ofte øje på de store skibe som sejler langt ude i bæltet og måske færgen som ligger til tæt derpå. Men det er under overfladen det hele sker.

Man går i vandet lige midtvejs mellem det grå hus og bundgarnet. Her svømmer man retvinklet ud fra kysten, drejer på et tidspunkt mod nord, for så at følge bundgarnet ind. Vær opmærksom på om bundgarnet fisker, inden man går i vandet. Hold da god afstand.

Helt inde ved land er der et badekar med dybt vand, som hurtigt går over i en sandrevle som heller ikke er særlig bred, og efter denne begynder dykket for alvor. Allerede her kommer de første store tangbælter med strengetang, som rækker mod overfladen, savtang, som svagt bølger, og områder med grus og sand. Her møder man masser af liv, blandt andet sandorme i massevis, strandkrabber på jagt efter føde eller som har gravet sig ned samt skrubber, der som regel ligger lige i kanten af tangen eller ålegræsset.

Flotte tangbælter ses overalt med savtang, blæretang og stykker med ålegræs. Allerede inde på 2 meter vand ligger der meget store sten, som er begroet med gaffeltang og andre mindre tangarter. Der er om sommeren ekstremt meget fiskeyngel her og to plettede kutlinger – en af Danmarks mindste fisk.

Bunden er en blanding af grusbund og sandbund, og her kan man møde både tangnål, snippe og næbsnog. Den hårde bund giver ofte god sigt og der er mange fladfisk her. Her står gamle rester af brækkede bundgarnspæle som nu, flot begroede, står som skulpturer. De kan være hjemsted for savgylter eller havkarusser, som nidkært vogter deres sted.

Dette er en perle af et stranddyk. Vær dog opmærksom på en ting: Når færgen kommer ind, laver den nogle store bølger, som man skal være opmærksom på når man går i og op. Afmærk omhyggeligt med stort A flag, så ingen er i tvivl om, at der dykkes her.

Kørevejledning:
Fra Rudkøbing køres der mod Spodsbjerg. Lige inden færgelejet drejes der til venstre ad Løkkeby Strandvej og et par hundrede meter fremme passeres et grå hus og 50 meter efter dette kan der parkeres inde i vejsiden.

Læs mere om sikkerhed