Under Øhavet

Under Øhavet - Undervisning i iltsvindsproblematikken for udskolingen

Foto: Freja Kock Christlieb - koloro.dk

Under Øhavet er et undervisningsforløb der kombinerer iltsvinds-problematikken i Det Sydfynske Øhav med sejlads med undervisningsskibet, skonnerten Fylla. 

Ombord på den 100 år gamle skonnert, Fylla, gennemfører udskolingselever fra Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner bundskrab og prøveudtag af havbunden. Under sejl og med skumsprøjt i håret opdager de med selvsyn, hvor galt det står til med livet på bunden af Øhavet. I et samarbejde imellem Geopark Det Sydfynske Øhav, læringsskibet Fylla og forskere fra SDU er undervisningsforløbet Under Øhavet udviklet for at de unge i og omkring det sydfynske øhav skal få en stærkere relation til netop Øhavet. Når eleverne selv undersøger havbunden skaber det en viden og en forbindelse imellem den enkelte elev og dennes lokale hav.

Skonnerten Fylla for sejl
© FyllaFoto: Fylla
Under Øhavet - Undervisning ombord
© Freja Kock Christlieb - koloro.dkFoto: Freja Kock Christlieb - koloro.dk

Samtidigt får de ombord på træskibet Fylla en oplevelse af den maritime kulturarv, som har været naturlig del af livet omkring det sydfynske øhav i århundreder. Indholdet af forløbet er tilrettelagt af forskere fra Hovedet i Havet – Et formidlingsprojekt fra Århus Universitet med fokus på havet i undervisning i folkeskolen.

"Mens de unge står med det livløse mudder fra havbunden i hånden, kigger de på et 100 år gammelt træskib, der var med til at skabe det handlende Danmark for sejl. Dengang var de bæredygtige metoder en uundgåelig præmis. Det er en vigtig inspiration at tage med sig, når man som ung står overfor udfordringerne klimaet byder nu og fremadrettet.” Julie Leerskov, Reder, Skonnerten Fylla.

Under Øhavet - Undervisning ombord 3
© Freja Kock Christlieb - koloro.dkFoto: Freja Kock Christlieb - koloro.dk
Under Øhavet -Undervisning Ombord 5
© Freja Kock Christlieb - koloro.dkFoto: Freja Kock Christlieb - koloro.dk

Under Øhavet er et eksempel på den undervisning som der arbejdes med i forbindelse med Geopark Det Sydfynske Øhav. Ved at oplyse og engagere de unge i deres lokale natur skabes der gode forudsætninger for fremtidens medborgere, der kan være med til at løfte området i en bæredygtig ramme. 

Det er ambitionen, at Under Øhavet skal blive en fast del af skoleskemaet på tværs af Geoparken med 40 deltagende klasser om året i 2025.

Under Øhavet - Undervisning ombord 4

©Freja Kock Christlieb - koloro.dkFoto:Freja Kock Christlieb - koloro.dk

Under Øhavet udbydes til skoler i de fire geopark-kommuner Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommune via skoleforvaltningerne. Hvis din klasse skal med på Under Øhavet skal du kontakte skolelederen på din skole.

Under Øhavet - Undervisning ombord

©Freja Kock Christlieb - koloro.dkFoto:Freja Kock Christlieb - koloro.dk

Under Øhavet er støttet af Friluftsrådet:

©FriluftsrådetFoto:Friluftsrådet