Egebjerg Mølle

Projekt: Forankring, synlighed og formidling i Geopark Det Sydfynske Øhav

Foto: Randi Bæhr

Med projektet: Forankring, Synlighed og formidling igangsattes en bred formidlingsindsats af Geopark Det Sydfynske Øhav med faste formidlingscentre, mobil besøgstrailer, hjemmeside og animationsfilm med formidling i øjenhøjde.

For at blive udnævnt om UNESCO Global Geopark forudsætter det bl.a. at geoparken er synlig, lokalt forankret og en stærk platform for formidling af geologi, natur og kultur. Det ansøgte projekt har haft som målsætning at bidrage til at indfri dette for Geopark Det Sydfynske Øhav forud for en ansøgning til UNESCO. 

Konkret har projektet haft som sigte at munde ud i fire outputs: 
1.    Etablering af geopark infopunkt i Egebjerg Mølle
2.    Etablering af ny bruger- og netværksorienteret geopark hjemmeside
3.    Udvikling af animationsfilm om tilblivelsen af Det Sydfynske Øhav
4.    Lokal forankring gennem etablering af netværk af frivillige geoparkambassadører og dertilhørende mobil formidlingstrailer.

1. Egebjerg Mølle

Egebjerg Mølle Naturrum åbnede oprindeligt i 2014 som en udstilling om istids- og kulturlandskabet i Det Sydfynske Øhav og skulle bl.a. vise gæster ud i den lokale natur.

Udstillingen i Egebjerg Mølle er som del af projektet opdateret til et Geopark infopunkt, som bl.a. inspirerer til mange flere oplevelser i geoparken, og formilder områdets geologi, natur og kultur i kontekst af geoparken – fx er udstillingen blevet opdateret, så den af indhold og grafisk udtryk er genkendelig i forhold til geoparkens øvrige formidlingsmateriales design og indhold. De nye plancher er blevet udviklet i et tæt samarbejdede mellem geoparken, en lokal kommunikationskonsulent og grafikker, og i tæt samarbejde med de lokale frivillige fra Egebjerg Møllelaug.

Den nye udstilling formilder Geoparkens centrale kernefortælling om den geologiske og kulturhistoriske udvikling af området, men ud fra de lokale mere specifikke tematikker end det før var tilfældet. I stueetagen bliver Møllens historie og restaurering fortalt og geoparken bliver introduceret. Her bliver LAG logoet også placeret på den første planche, som viser stedets historie og de, som har støttet projektets tilblivelse.

Egebjerg Mølle Geopark infopunkt #3
Foto: GDSØH
Egebjerg Mølle Geopark Infopunkt #4
Foto: GDSØH
Egebjerg Mølle GEopark Infopunkt #1
Foto: GDSØH
Egebjerg Mølle Geopark Infopunkt #2
Foto: GDSØH

2. Etablering af ny bruger- og netværksorienteret geopark hjemmeside
[tekst kommer]
 

3. Udvikling af animationsfilm om tilblivelsen af Det Sydfynske Øhav
[tekst kommer] indsæt film
 

4. Lokal forankring gennem etablering af netværk af frivillige geoparkambassadører og dertilhørende mobil formidlingstrailer.
Denne del af projektet har haft til formål at forankre geoparken lokalt gennem etablering af netværk af lokale geopark-ambassadører og dertilhørende mobil formidlingstrailer. Geopark Det Sydfynske Øhav er en åben invitation til områdets borgere og aktører om samarbejde om bæredygtig udvikling. De frø som sås gennem undervisning og formidling vil, hvis alt går vel, blomstre og skabe vækst i en grønnere og lokal forankret retning. Den lokale forankring og det aktive engagement ligger som fundament for al udvikling i geoparken. Vi er alle geoparken.
Tilgangen har været at øge kendskabet til geoparken og derfor har formidlingstraileren været første aktivitet som blev realiseret. Ved at have etablere en aktiv formidlingstrailer med synligt logo, kort, fotos og kontaktoplysninger, er geoparken blevet synlig og traileren signalerer åbenhed og velkommenhed.
Ved at bruge traileren som centrum for aktivitet og mobilitet, har geoparken øget sin synlighed i geoparkens fire kommuner. Ambassadør-tanken har udmøntet sig i et solidt netværk af aktører og kontakter rundt på Sydfyn og øerne. Ved at tage kontakt og tage aktiv del i primært lokale begivenheder, har geoparken opbygget både kendskab og et fletværk af kontakter til over 120 personer, Alle har mødt og stiftet bekendtskab med både geoparken og formidlingstraileren og ved at den kan lånes ud til lokale arrangementer og events. Alle er blevet geopark-ambassadører.

Geopark Formidlingstrailer Logo Bånd
Foto: GDSØH
Formidlingstrailer ved event
Foto: GDSØH
LAG MIDLER LOGO
Foto: LAG SØM