Partnerskabsdag d. 31. 10. 2023

Partnerskabsdag d. 11. okt. 2023

31.10.2023
Forfatter: Kristian Thane Pfeil Rasmussen
Foto: Kristian T. P. Ras.

Ved et stormøde på Naturama i Svendborg mødtes 45 samarbejdspartnere og geopark-partnere for at udforske, hvad der forbinder dem og formalisere samarbejdet i et partnerudvalg.

Stolthed, virkelyst og store forventninger til UNESCO-udnævnelsen. Det var nogle af de emner, som Naturamas store sal summede af, da geoparkens arbejdsgruppe for partnerskaber samledes d. 11. oktober. 45 samarbejdspartnere, hvoraf de 25 var allerede godkendte geopark-partnere, var mødt op for dels at få ny inspiration og dels konstituere et partnerudvalg som skal arbejde videre med at udvikle partnerskabs-netværket.

Som intro til dagen åbnede Nils Valdersdorf, museumsinspektør ved Svendborg Museum, ballet med sit underholdende foredrag, ”Hvad der binder os sammen i Øhavet”, som tog udgangspunkt i hans årelange forskning i livet og menneskerne omkring Det Sydfynske Øhav.

Med et glimt i øjet udpegede Valdersdorf, at omkring det Sydfynske Øhav, har der altid været en virkelyst og en evne til at klare sig selv – måske også med en til tider lidt lemfældig tilgang til toldregler og centraladministrationen. Noget som skabte grin i salen. Men det har gennem alle tider været jagten på det gode liv, et Utopia, der har været drivkraft på Sydfyn og Øerne.

Nils Valdersdorf, Geopark-partnerskabsdag 2023

Museumsinspektør Nils Valdersdorf, Svendborg MuseumFoto:Kristian T. P. Rasmussen

På programmet var også en indføring i geoparkens nye udviklingsplan ved projektleder Kewin Karmelarczyk fra geoparkens sekretariat med fokus på indsatsen for regenerativ turisme. Der var input fra Thomas Røddik Konradsen fra Shores Langeland om deres partnerskabsnetværk, samt en kort introduktion til de kommende Geopark Dage, fire festlige dage i Kristi Himmelfartsferien fra 9. til 12. maj 2024 med geopark-relaterede aktiviteter i alle de fire kommuner. Her inviteres geopark-partnerne til at spille en stor rolle. I 2024 er det i høj grad den forhåbentlige UNESCO-udnævnelse der vil være i fokus, men det er tanken, at Geopark Dage skal være en årligt tilbagevendende begivenhed.

Workshop Partnerskabsdag 31. okt. 2023

Workshop ved bordene til geopark-partnerskabsdagFoto:Kristian T. P. Rasmussen

En workshop omhandlende forventningerne til geopark-partnerudvalgets arbejde gav mulighed for aktiv deltagelse og indsigtsfulde diskussioner, som vil forme fremtiden for arbejdet med geopark-partnernetværket.

Partnerudvalg og fremtiden for geopark-partnernetværket.

Øverst på dagsordenen stod valget og etableringen af Partnerudvalget, som fremover vil være det organ, som vil udvikle geopark-partnernetværket.

En af dem der blev valgt ind i Partnerudvalget som repræsentant for Overnatninger og Restaurationer var Mia Rasmussen fra Emmerbølle og Ristinge Camping på Langeland.

Mia Rasmussen, Emmerbølle Camping

Mia Rasmussen, Emmerbølle og Ristinge Strand CampingFoto:Kristian T. P. Rasmussen

”Jeg har været i turistbranchen i 28 år og har god erfaring med, hvad turister forventer og hvilken service, vi skal tilbyde dem for at være et godt overnatningssted og en god turistdestination. Den erfaring vil jeg gerne dele med andre, som måske kunne have gavn af det” fortæller Mia.

Som repræsentant i partnerudvalget ser Mia frem til at komme tættere på arbejdet med at udstikke retningslinjer for hvilke fokusområder geoparken skal have i fremtiden, så geoparken kan blive et aktiv for turister og lokale:

”Det Sydfynske Øhav har en helt speciel historie, og hvis vi kan få det formidlet ud sammen med alle de fantastiske ting og muligheder i vores natur, så kan vi folk til at komme hertil, pga. vi har den her geopark. Vi kan give dem en god oplevelsesrig ferie i naturen, samtidig med at vi passer på den og er bevidste om, at naturen er gammel – og den skal også blive gammel!”
 

Partnerskabsdagen d. 11. var primært et konstitueringsmøde for partnerskabsudvalget, men i fremtiden vil geopark-partnerskabsdagen være en årligt tilbagevendende dag, hvor partnerne kan mødes og få ny inspiration:

”Jeg synes, der i dag har været en utrolig positiv stemning og velvilje og mange gode inputs til, hvad det er, vi vil med det her samarbejde. Mange glæder sig også til, at vi forhåbentligt får den her UNESCO-udnævnelse fordi, det er ligesom en blåstempling af vores område. Det er lidt stort, at vi måske bliver UNESCO Geopark- område”.

På Emmerbølle og Ristinge Camping er de klar til at få det bedste ud af geopark-partner netværket. Noget som gæsterne på campingpladsen også vil kunne mærke i fremtiden.

”Vi vil søge at indgå nogle partnerskaber med de andre geopark-partnere – og se hvordan vi kan gøre hinanden gode og få turisterne oplyst så meget som muligt om, hvilke muligheder og aktiviteter her er, så så mange aktører som muligt også får glæde af de turister, som kommer hertil” afslutter Mia.

Det nye partnerudvalg ser sådan ud:
 

 • Mia Rasmussen, Emmerbølle Strand Camping
  partner og repræsentant for Overnatnings- og restaurationsbranchen
 • Sophy Høy, Bramstrup
  partner og repræsentant for Attraktioner og aktivitetsudbydere
 • Anne Hjortenberg, Byens Gårdbutik
  partner og repræsentant for Fødevarer, producenter og handlende
 • Frederik Laursen, Lifeplan Kajak og Friluftsliv
  partner og repræsentant for Andre erhverv og erhvervsorganisationer
 • Henrik Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem Svendborg Kommune
  udpeget repræsentant for geopark bestyrelsen
 • Jane Jegind, Langeland Kommune
  udpeget repræsentant for programledelsen
 • Chris Hammeken, Ærø Turist- og Erhvervskontor
  udpeget repræsentant for den lokale turist- og erhvervsservice

Partnerudvalg for Geopark Det Sydfynske Øhav  

 • Partnerudvalgets formål er at bidrage med uafhængig ledelse af partnerprogrammet og dets udvikling. Som f.eks.:
  -    Godkendelse af ansøgere om partnerskab
  -    Løbende revision og udvikling af kriterier retningslinjer for partnerskabsprogrammet.
  -    Facilitering af en kommende mærkningsordning for produkter, services og fødevarer samt den efterfølgende drift af denne

 • Udvalget består af 4 partnerrepræsentanter.
  -    En repræsentant fra overnatnings og restaurationsbranchen
  -    En repræsentant fra attraktioner og aktivitetsudbydere
  -    En repræsentant fra lokale fødevarererhverv, producenter og handlende
  -    En repræsentant fra andre erhverv og erhvervsorganisationer
  Disse repræsentanter vælges på den årlige partnerskabsdag

 • Derudover sidder der en udpeget repræsentant for geoparkens bestyrelse, geoparkens programledelse og den lokale turisme- og erhvervsservice.
  Den daglige ledelse og drift af partnerskabsprogrammet sker i et samarbejde mellem et partnerudvalg, gerpark sekretariatet og de kommunale erhvervskontorer.