Avernakø seen from the Air. Geopark The South Funen Archipelago

Turforslag: Ø-frokost, geologi og cykeltur

Foto: Mikkel Jézéquel

Oplev geoparken fra vandsiden og få en smag af ø-livet på Lyø og Avernakø. Fra Faaborg sejler færgen til begge øer, så du kan starte på den ene og sejle derfra til den anden, før turen går retur mod Faaborg. 

Lyø har det mest varierede landskab af alle øerne i øhavet. Tag din cykel med eller lån en på havnen og nyd turen gennem bakkerne ud til Klokkestenen (3 km), et dyssekammer anlagt mellem 3500 og 3100 år før Kristi Fødsel. Klokkestenen giver klare toner fra sig, når man slår på den, og det hedder sig, at man må få et ønske opfyldt, når den afgiver sin lyd.

Lyøs befolkning uddøde i 1500-tallet på grund af epidemier og plyndringer, men blev genbefolket, da en godsejer beordrede 24 familier til øen. Strukturen i øens bebyggelse stammer fra de 24 fæstegårde, der dengang blev opført omkring gadekæret. Fordi Lyø ikke oplevede udskiftningen i forbindelse med landboreformerne i slutningen af 1700-tallet, ligger øens gårde stadig i store træk samlet rundt om gadekæret, hvilket giver landsbyen et unikt præg.

Avernakø, som egentlig er to øer forbundet med en dæmning, har en samlet kystlinje på 19 kilometer med gode badestrande, fiskepladser og et rigt fugleliv. I enkelte vandhuller er der mulighed for at se og høre den sjældne klokkefrø. Øen har markerede vandre- og cykelruter, flere gode overnatningsmuligheder, shelterplads og to lystbådehavne (Avernakø Havn hvor færgen lægger til og Korshavn).

Der er gennem tiden gjort store og rige arkæologiske fund på Avernakø. Det rigeste fund blev gjort i 1685 på en mark i Munke, hvor man fandt seks offerskåle med soltegn lavet af det pureste guld. Fem af de seks guldskåle er i dag på Nationalmuseet. Den sjette skål blev foræret til en fransk gesandt i 1812. Den var Avernakøs bidrag til Danmarks bod på den skæbnesvangre alliance med Napoleon.

Majtræet, der i dag fungerer som øens officielle flagstang, er blevet et vartegn for øen. Træet er et frugtbarhedssymbol fra hedensk tid. En bøn til guderne om at få en god høst på marken. Hvornår majtræet kom til Avernakø, fortaber sig i historien, men Avernak By og Munke holder traditionerne i hævd og kranser hver pinselørdag majtræet med bøgegrene og forårsblomster.

Tid

Mindst én hel dag - men man kan også snildt bruge en eller flere dage på hver ø. Se Ø-færgens fartplan

Anbefalet transportmiddel

Cykel eller til fods. På Avernakø er der 6 km mellem de to havne og på Lyø er der 3 km fra havnen til Klokkestenen. 

Særlige hensyn

Både på Avernakø og Lyø er der flere spisesteder og overnatningsmuligheder. Det er en god ide at tjekke åbningstider, hvis du besøger øerne uden for højsæsonen. Læs mere om mulighederne på Avernakø og Lyø