Lag i kalkgraven som tydeligt viser overgangen mellem to tidsperioder

Turforslag: Geologi, oldtid og kaffe på slottet

Foto: Mikkel Jezequel

Tag på geologisk opdagelsesrejse i Klintholm Kalkgrave, der giver indblik i jordklodens svimlende fortid. Fra dengang Danmark var dækket af hajfyldt hav, og til vulkaner og jordskælv ændrede det tropiske hav til et iskoldt polarhav.

Omtrent halvvejs mellem Svendborg og Nyborg ligger Klintholm Kalkgrave, som er en nedlagt grav, hvorfra der i perioden 1935-73 blev gravet kalk til brug som jordbrugskalk. Kalkgraven giver indblik i jordklodens svimlende fortid. Fra dengang Danmark var dækket af hajfyldt hav, og til vulkaner og jordskælv ændrede det tropiske hav til et iskoldt polarhav.

Det helt specielle ved kalkgravene her er, at man tydeligt kan se overgangen mellem de to tidsperioder Danien og Selandien. En overgang som kun er synlig få steder i verden. I kanten af en af de vandfyldte kalkgrave er der oprenset et 50 meter langt og fem meter højt geologisk profil, der viser flere millioner år gamle kalk- og mergellag dækket af aflejringer fra sidste istid.

Der er stier, så du kan gå rundt i området, og på græsarealet ovenfor profilet kan du samle fossiler i de nærliggende kalkbunker. På varme dage i forsommeren kan du være heldig at høre klokkefrøernes smukke hule kvækken, selvom den oprindelige bestand af frøer uddøde i 1980’erne. En målrettet indsats med opdræt og gravning af vandhuller har medført, at klokkefrøerne igen yngler og lever i de gamle kalksøer og vandhullerne.

Sæt kursen mod Broholm Slot til kaffe og kage og en helt usædvanlig stor oldsagssamling. Godsejer N.F.B. Sehested (1813 - 1882) iværksatte en storstilet indsamling af oldsager (flintgenstande fra oldtiden) på godsets jorde. Resultatet er en samling på over 70.000 stykker flint. Det er denne usædvanlige samling, der i dag byder på ret utrolige eksemplarer af de redskaber, vi i Danmark kender fra jæger- og bondestenalderen.

Der er ingen vej udenom at tilføje et stop ved Damestenen; Danmarks største sten på land, der ligger ved Hesselager, som den har gjort i omegnen af 18.000 år! Engang var stenen en del af grundfjeldet i det, vi i dag kalder Sverige, men under sidste istid vrister indlandsisen stykket fri, og en gletsjer transporterer kæmpestenen hertil.

Tid 

Fra 3 timer

Anbefalet transportmiddel

Bil eller cykel - turens længde er omtrent 50 km tur-retur Svendborg. Se på kort

Særlige hensyn

Besøgende i Klintholm Kalkgrave opfordres til ikke at beskadige det geologiske profil ved klatring, gravning og hamring. Man kan samle fossiler i de nærliggende kalkbunker på græsarealet ovenfor profilet.