©  Foto:

Vragdyk: Bredbjergvraget - Det sydlige Langelandsbælt

Bredbjergvraget, eller Kobbernaglevraget som det også kaldes, er et af de få vragdyk der kan foretages som et stranddyk.

Område
Kør mod syd ad Landevej 305 fra Rudkøbing til Bagenkop. I Tryggelev drej til venstre ad Ourevej som går over i Slåvænget. For enden af denne kommer man til P-pladsen.

Vragtype: Hele vraget.
Dybde: Ned til 6 meter.

Sikkerhed
Undgå at gå i overfladen da der er meget bådtrafik. Sørg for meget tydelig markering med A-flag. Sejlads tæt på land forekommer hele året.

Strøm: Ingen
Fotomuligheder: Gode muligheder for vidvinkel

Om Bredbjergvraget
Bredbjergvraget, eller Kobbernaglevraget som det også kaldes, er et af de få vragdyk der kan foretages som et stranddyk.  Vrag er måske så meget sagt, da det kun er spanterne, og dermed ”skelettet” af skibet, samt noget af masten og andet træværk, der er tilbage. Men har man interesse i vrag og blik for detaljen, er dette lille vrag et udmærket stranddyk. Vraget er cirka 15 meter langt og 3 meter bredt. Det rager cirka en halv meter over bunden og er nemt at finde.

Vraget finder man ved at stille sig på det store brønddæksel ved vejskiltet i den nordlige ende af p-pladsen. Her foretager man en kompaspejling direkte ud i bæltet og efterfølgende går man i vandet ud for selvsamme vejskilt og man kan se kloakledningen efter 20 meters svømning. Vraget ligger cirka 75 meter fra kysten.

Kobbernaglerne på vraget er af en anseelig størrelse og de sidder hist og her, stadigvæk på deres plads. De har været målet for en del souvenirjæger-dykkere, men det er heldigvis ikke lykkedes for dem, at fjerne alle naglerne, som jo netop er grunden til, at dette lille vrag kaldes ”Kobbernaglevraget”. Tag et foto af dem i stedet for, at ødelægge resterne af dette lille fine kystvrag.

Der er meget liv på og omkring vraget og kloakledningen, da disse to ting fungerer som et kunstigt rev i sandørkenen. Havkarrusser og tangspræl gemmer sig overalt i huller og sprækker, og mange steder på sandbunden er der tobis og skrubber.  Til megen glæde for områdets krabber, findes her en del torskekadavre, som lystfiskere har tabt. De omkringliggende ålegræstotter huser som altid megen yngel, og sammen med de forskellige arter af tang der lyser op på og omkring vraget, er dette en oase for det marine liv.  Den lave dybde giver uanede mængder af dykketid, og for fotografen er her mange fine motiver, primært makro. Dog kan der også i god sigt ”skydes” med vidvinkel.

Netop fordi vraget kun ligger på knap 4 meter vand, kan det være mere eller mindre sandgået. Så man kan være heldig, at vraget efter nogle storme kan være meget frilagt, men det modsatte kan også være tilfældet.

Der er ikke meget, at berette om historien bag skibet og forliset, da der ikke er helt sikre data om skibets navn og oprindelse. Nogle steder kan man finde navnet ’Inger af Skarhamn’, hvilket antyder svensk herkomst, men de fleste kilder beretter, at der er tale om et norsk skib fra 1880´erne, og at det forliste i starten af 1900-tallet.


Læs mere om sikkerhed

(lat)54.798372N54°47.902'
(long)10.764177E10°45.851'
 ddd.ddddd°hddd°mm.mmm'