©  Foto:

Vejstrup Vandmølle

En af Fyns smukkeste gamle Vandmøller, med 2 store overfaldshjul føjer sin stråtækte bindingsværksidyl ind i dette henrivende herregårdsmiljø ved Vejstrupgård.

Landsbyerne Vejstrup og Øster Åby er adskilt med kun få hundrede meter, og ind imellem løber Vejstrup Å under landevejen mellem Svendborg og Nyborg. Lige vest for vejen ligger Vejstrup Vandmølle. Den er en af ​​de sydfynske fredede vandmøller fuldt udstyret med en mølledam, en rende (som er skakten, der fører vandet til vandhjulet) og to høje "overskudshjul", dvs. vandhjul, hvor renden løfter vand over hjulet og således udnytter både kraften fra vandstrømmen og dets vægt til at dreje hjulet.

Det var Vejstrupgård, der byggede den nuværende vandmølle i 1838, men her har eksisteret vandmøller siden 1500-tallet. Fra 1850 til 1922 havde mølledriften også en vindmølle, den er dog nedbrudt nu. Herefter drev vandhjulene en generator, som producerede elektricitet. Vandmøllen fortsatte i drift indtil 1975.

Som en af ​​få vandmøller på Fyn, har Vejstrup Vandmølle endnu ikke fået afbrudt vandforsyningen ved omlægning af vandløb eller fjernelse af ”spærringer” til vandløbene for at forbedre fisk og smådyrs mobilitet.

I dag er møllen privatejet og kan kun besøges efter aftale med ejeren. Dog er der fra Øhavsstien udsigt til mølle og mølledam.