©  Foto:

Vejstrup Valgmenighedskirke

Valgmenighedskirken – der har navnet „Bathaniakirken“ – er opført i 1874-75 efter tegninger af en bygmester Hansen, Svendborg. Skib, kor og korsarme er bygget af råt tilhugne granitkvadre. Tårnet er bygget af teglsten, og hele byggestilen er nygotisk med takkede gavle. Tårnet, der tjener som våbenhus, har pyramidespir. Kirkerummet har spidsbuede tøndehvælv. Kirkens opførelse kostede 28.700 kroner. Siden opførelsen har kirken gentagne gange været restaureret, og nyt inventar er kommet til. Dette inventar har dels været gaver, dels købt for penge, der i årenes løb er indgået på ”gavebogen”.