©  Foto:

Thurø Vaskested

Nord for kirkebanken ved Strandstien findes et særegent fredet minde, et restaureret vaskested, der består af Brønd(kilde), flad sten (vaskestenen) samt en rende, der fører fra brønden til strandkanten.
 
Et sagn vil vide, at den store flade sten er kommet hertil fra Norge som ballast på et skib.

Så sent som for ca. 40 år siden hentede Thurinerne vand her, som piblede ud af skrænten bagved, men det vides ikke hvornår man sidst vaskede tøj på stedet.

Åben hele dagen.