©  Foto:

Strynø Lokalhistoriske Arkiv

Billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier.

Arkivet opbevarer indleverede/indsamlede billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier og forskellige papirer der fortæller om ejendomme og folk.