©  Foto:

Projekt: Egebjerg Mølle Naturrum

Projektbeskrivelse: Den gamle Egebjerg Mølle blev i 2013 og 2014 omskabt til et moderne formidlingsrum for Øhavets naturhistorie og dets stedbundne oplevelser.

Udsigt til naturoplevelser

Over seks etager, fra vognport til mølletoppens spektakulære glasprisme, får besøgende viden om, hvordan istiden formede landskabet og naturen. Samtidig inspireres de til at gå på opdagelse i området. Daværende Naturturisme I/S og Egebjerg Møllelaug var hovedkræfterne bag projektet.

Baggrund og formål

Naturrummet er den første af sin art på Fyn og indgår som en såkaldt Trædesten hvorfra besøgende guides videre til lokale oplevelsesområder. Naturrummet drives til daglig af den frivillige forening Egebjerg Møllelaug.

Muligheder og fordele

Møllen er placeret 110 meter over havets overflade. Fra toppen af landskabet og møllens flotte glasprisme får besøgende en uforglemmelig udsigt over Sydfyn og Øhavet. Møllen danner med sin historie en flot ramme om en alternativ formidling, der motiverer og engagerer de besøgende til at forstå og aktivt opleve områdets unikke istids- og kulturlandskab. På en af møllens etager viser ’Find Haletudsen’ børnefamilier vej til sjove aktiviteter i Egebjerg Bakker. Naturrummet indeholder desuden ’Skolernes Naturrum’ – med grejbank og undervisningsmateriale. Som led i projektet blev der etableret flere stier i Egebjerg Bakker og shelterplads.

Samarbejdspartnere

Egebjerg Mølle Naturrum er etableret i et samarbejde mellem daværende Naturturisme I/S og Egebjerg Møllelaug og foreningens mange ildsjæle. En række andre aktører indgik desuden i arbejdet med at realisere projektet: Svendborg Museum, Øhavsmuseet, Naturstyrelsen, Svendborg Naturskole, Trente Mølle, Skovsgaard. Ikke mindst støttede lokale beboere i høj grad op om projektet.


Egebjerg Mølle Naturrum har vundet Svendborg Kommunes arkitekturpris i 2014 og RENOVER-prisens specialpris 2015. RENOVER-prisen uddeles af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Find Egebjerg Mølles hjemmeside her.

Projektansvarlige hos Geopark Det Sydfynske Øhav:
Kewin Friis Kamelarczyk, kewin.kamelarczyk@svendborg.dk og
Søren Lisby, soren.lisby@svendborg.dk

Projektsum: 3.700.000 dkr.

Projektet er støttet af:

 • Realdania
 • Nordea-fonden
 • Friluftsrådet
 • Miljøministeriet - Naturstyrelsen
 • Ministeriet for By, Bolig og Landdirstrikter og EU
 • LAG Svendborg
 • Egebjerg Møllelaug
 • 15. Juni Fonden
 • Fonden for Svendborg Sparekasse
 • Svendborg Kommune 
 • Fondet til Fynske Kulturminders Bevarelse
 • Det Sydfynske Øhav