©  Foto:

Øhavsstien: 9 km - Tranekær - Dageløkke

Øhavsstien mellem Tranekær og Dageløkke er smuk vandring på vestkysten af Langeland. Her kommer du gennem gamle krogede skove og går lange stræk med fantastisk udsigt til Fyn og Øhavet. Slotsbyen Tranekær byder på helt særlig stemning og spændende oplevelser i Medicinhaverne og TICKON med international Land Art.

Tranekær Slot

Slottet er kendt fra 1200-tallet som en kongeborg. Her er det hele: Borgbanker, slotspark, slotssø, voldgrave, vandmølle, ridebane, stalde og teater. Tranekær slot knejser med sine okseblodsfarvede bygninger højt fra bakken over sin egen by, Tranekær. Mere end halvdelen af Langeland har hørt under slottet, hvorfra nogle af landets mægtigste mænd har huseret. Der er adgang til Slotsparken, som rummer et stort Land Art område – TICKON. Her har over 20 danske og internationale kunstnere af høj klasse skabt forskellige værker af organisk materiale, som på over tid forgår i naturen. Slotsparken er oprindelig anlagt i såkaldt åben stil med spredte trægrupper. Derimellem var anlagt køreveje, hvor greven, også kaldet "Generalen", i begyndelsen af 1800-tallet kunne køre rundt og høre sit eget orkester spille militærmusik om aftenen.

Medicinhaverne

Medicinhaverne i Tranekær ligger også lige ved slottet. Haverne rummer Nordeuropas største samling af medicinplanter. Medicinhaverne drives af frivillige og består af snart seks runde temahaver, som hver er på 800m2. I arboretet rundt om temahaverne vokser der flere end 80 forskellige slags træer.

Ved alle planter findes beskrivelser af medicinske egenskaber og anvendelse gennem tiden samt levesteder. Senest er også ”Børnenes medicinhave” kommet til, hvor børn kan få viden om planter. Medicinhaverne er et godt sted at spise sin medbragte mad.

 

Slotsbyen Tranekær

I Tranekær oplever du et enestående kulturmiljø med en særpræget natur, kulturskove, Tranekær Slot og de tilhørende marker med skovklædte hatbakker. Tranekær er samtidig en af Danmarks få velbevarede slotsbyer. Her boede funktionærer og håndværkere med tilknytning til slottet. Generalløjtnant Frederik Ahlefeldt-Laurvig lod i 1800-tallet nordtyske arbejdere opføre slotsbyen med lærerseminarium, maskinfabrik og landets første sukkerfabrik. I slotsparken finder du kunstparken TICKON med Land Art værker af internationale kunstnere. Besøg også Medicinhaverne, som rummer Nordeuropas største samling af medicinplanter. Medicinhaverne drives af frivillige og består af snart seks runde temahaver, som hver er på 800m2.

Stenalderfolkets øhav

Det store fugtige engområde, Flådet syd for Tranekær, var for 9.000 år siden en stor lavvandet sø. På holme og næs havde jægerne sommerbopladser og med våben fremstillet af sten træ og ben jagede de rådyr, krondyr, vildsvin og muligvis også elge. I søen fiskede de gedder og i de arkæologiske fund afsløres også små pattedyr og fugle blandt byttet. Knogler fra hunde tyder på brug af jagthunde.

I dag kan du opleve vilde heste på Flådet, ligesom ved Gulstav på Sydlangeland. Exmoor-ponyer står for naturplejen, når de afgræsser området. Du kan sagtens færdes i indhegningen, men det er vigtigt at overholde retningslinjerne:

  • Hold afstand til dyrene – mindst 50 meter
  • Du må ikke klappe eller fodre dyrene
  • Lad være med at gå imellem dyrene, der skal altid være plads til, at de kan bevæge sig frit
  • Lad føl være i fred
  • Hunde må ikke medtages i det indhegnede område.På visse tidspunkter af året kan

Flådet være vådt og kræve ekstra gode støvler. Der henvises på stedet til en alternativ rute igennem Tranekær by.

Bakken med hassel

Fra Flådet fører Øhavsstien dig videre bagom Tranekær gennem skoven. Her går du i hatbakke landskab. Du kommer omkring Hesselbanke, som med sine 38 meter er en af Langelands højeste hatbakker. Fra bakken har man en interessant udsigt dels mod "bagsiden" af Tranekær by, dels mod de store herregårdsmarker vest for byen, kantet af grønne skovbryn. Lige sydvest for bakken står et af øens mægtigste egetræer. Ordet "hessel" er langelandsk for "hassel", og bakken har navn efter, at den engang fortrinsvis var bevokset med hassel.

Hatbakker – en geologisk sjældenhed

Mange steder på Øhavsstien på Langeland er det muligt at se de små kuplede bakker, som ligner gamle, runde hatte. Nogle er beplantet, andre ligger i åbent landskab eller skove. De ca. 1000 hatbakker på øen er lidt af en geologisk sjældenhed, det er faktisk det eneste sted i Danmark man kan se denne type landskab repræsenteret. Hatbakkerne er kun et par hundrede meter på hver led og 10-20 meter høje. Faktisk stammer det sand og grus, der er i bakkerne, fra gammel søbund. Under den sidste istid løb smeltevand ned mod lavningerne på isens overflade. Søer blev dannet, og sand og grus sank til bunds. Da isen smeltede helt, lå materialet fra søbunden tilbage som runde bakker på den flade jord.

Kystnær vandring

Øhavsstien fra Tranekær fører dig først gennem smuk skov. Hvis du er heldig kan du få et glimt af havørnen, som har sin rede i skovene nær byen. Lige nord for Tranekær går Øhavsstien ud til kysten og her vandrer du lidt højt med smuk udsigt over Øhavet.

Ved Helletofte Strand på toppen af klinten ligger en fin langdysse fra starten af bondestenalderen, ca. 3.600 år før vor tid. Her ligger en kaffeplet, hvor du kan nyde en pause med udsigt til Øhavet.

Fra kysten fører en vej til parken ved Egeløkke, hvor du kan få et kik ind i den smukke arkitektoniske perle fra empire-tiden. Park og landsted er privatejet uden offentlig adgang. Den nuværende bygning er fra 1890. Det var her den unge digter og forfatter N.F.S. Grundtvig i 1805 kom som huslærer. Han blev voldsomt, men ulykkeligt forelsket i godsejerens hustru, fru Constance Steensen-Leth og skrev kærlighedsdigtet "Strandbakken ved Egeløkke". Desværre er Avlsgården, som hører til Egeløkke, i forfalden tilstand - men de arkitektoniske detaljer også på denne bygning vidner om en stolt historie fra en svunden tid.

Øhavsstien videre nordover fra Egeløkke løber også helt ude langs kysten. Her er et smukt stykke gennem Egeløkkeskoven eller Travens Vænge, hvor de krogede gamle egetræer står næsten med tæerne i vand. Et smukt kig mod havet og Fyn gennem tæernes grene.

Teglværker og ledeblokke

Flere steder op langs kysten på denne strækning af Øhavsstien, kan du se levn fra teglværker, som har ligget her tæt på havet for at have nem adgang til transport af teglsten med skib. Også i Dageløkke har der ligget et teglværk og havnen blev anlagt i 1898 for at kunne afskibe tegl, men også for at være anløbsbro for dampere fra Det Sydfynske Dampskibsselskab, som i rutefart transporterede gods og folk rundt i Det Sydfynske Øhav.

Lige syd for Dageløkke finder du store sten på stranden. Det er ledeblokke ført hertil af ismasserne under sidste istid. De fortæller historier om, hvilke retninger isen har bevæget sig fra. Ledeblokke er så karakteristiske, at de kan spores tilbage til deres oprindelsessted, som fx kan være langt oppe i Norge eller Sverige.

Praktisk at vide


Overnatning:
I Tranekær finder du B&B
I Emmerbølle finder du campingplads og mulighed for at leje hytter

Indkøb:
Spisesteder:
Tranekær byder på gourmet og café mad, is og kaffe
På Emmerbølle Camping kan du tanke op i deres kiosk og i Dageløkke findes i sommerperioden mulighed for is og kaffe