©  Foto:

Nyvangs fiskesøer

Fiskesøerne er anlagt i et lavtliggende område med naturlige kilder i bunden af søerne, derfor er vandet klart. Der er lagt vægt på at området ikke skæmmes af uæstetisk bebyggelse eller skure. Der er placeret 3 pavilloner, på hver 25 m2 der falder naturligt ind i landskabet. Der er faste grill ved pavillonerne samt skraldspande.  Desuden er der borde og bænke rundt ved søerne. Der er 2 søer på hver 5500 m2. Søerne har en max dybde på
4 meter. Der er mulighed for at opslå telte rundt ved søerne, som simpel camping. Autocampere og campingvogne må stå på parkeringspladsen med udsigt over søerne.  Den første sø er etableret i 2003, med åbning i september 2004.

Faunaen i søerne er helt i top, og der bliver renset op efter behov. Der forefindes toilet og overdækket rensebord. Der forefindes drikkevandsaftapning. Desuden er der i forbindelse med betalingsstedet et rum med borde og bænke, som kan rumme ca. 30 personer.  Adressen er Nyvangs Fiskesøer, Snarupvejen 15, Espe, 5750 Ringe. Der er ca. 30 km til Odense og ca. 20 km til Svendborg. Afstanden til Egeskov Slot ca. 5 km.

Ved større arrangementer pris efter aftale. Der er ingen fangstbegrænsning, da der sættes fisk ud efter behov. Der udsættes fisk i størrelser op til ­
8 kg i enkelte tilfælde. Desuden er det de mest udbredte ørredarter der udsættes, dog med langt den overvejende del som regnbueørreder.